Lukion linjojen hakuohjeet

Keravan lukiossa on kaksi linjaa, yleislinja ja luonnontieteellis-matemaattinen linja (luma). Kevään 2024 yhteishaussa otetaan 170 uutta opiskelijaa.

Opetushallitus julkaisee kevään 2024 yhteishaun hakukohteet ja hakulomakkeet Opintopolku.fi-palvelussa 22.9.2023. Linjojen hakulomakkeet ovat auki yhteishaun ajan.

Siirry Keravan lukion sivuille Opintopolku.fi-palvelussa.

Ohjeet lukion linjoille hakemiseen.

 • Yleislinjalle haetaan kevään yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa. Alin hyväksyttävä keskiarvo on 7,0. Tämä on kasvatus- ja opetuslautakunnan päättämä keskiarvoraja, jonka alittaneita hakijoita ei valita koulutukseen. Opiskelijaksi ottamisen todellinen keskiarvo vaihtelee vuosittain ja voi olla korkeampi.  

  Yleislinjalle otetaan 146 opiskelijaa yhteishaussa keväällä 2024. 

  Lue lisää lukion linjoista.

  Siirry Keravan lukion sivuille Opintopolku-palveluun.

 • Luonnontieteellis-matemaattiselle (luma) -linjalle haetaan kevään yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa. Opiskelijat valitaan painotetun keskiarvon mukaan.

  Painotettavat aineet ovat perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maantiedon arvosanat. Painotuskerron on 2. Linjalle ei voida valita opiskelijaa, jonka lukuaineiden keskiarvo jää alle 7,0.  

  Luonnontieteellismatemaattiselle linjalle (luma) otetaan yhteishaussa 24 opiskelijaa kevään 2024 yhteishaussa. 

  Tutustu Keravan lukion luonnontieteellis-matemaattiseen linjaan.

  Lue lisää lukion linjoista.

  Siirry Keravan lukion sivuille Opintopolku-palveluun.