Kerava kasvaa kestävästi

Kerava jatkaa kasvamistaan, vaikka asuntoja valmistuu vuonna 2023 huomattavasti edellisvuotta vähemmän. Kaupunki vaikuttaa Keravan kasvuun aktiivisella maa- ja asuntopolitiikalla.

Noin 37 000 asukkaan Kerava on Suomen kolmanneksi tiiveimmin rakennettu kaupunki. Kaupunki ohjaa kasvuaan kestävästi aktiivisella maa- ja asuntopolitiikalla. Tavoitteena on edistää Keravan kaupunkistrategian visiota olla hyvän elämän kaupunki. Keravan kaupunki on myös mukana maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa (MAL-sopimus). Sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä ja siinä määritellään kuntakohtaiset tavoitteet asuntorakentamiselle.

Kerava kasvoi 595 asunnolla vuonna 2022. Kerrostaloasuntoja rakennettiin 512 ja pientaloja 83. Näistä asunnoista 148 ovat rahoitusmuodoltaan asumisoikeusasuntoja ja 76 vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Vuonna 2023 asuntoja rakennetaan huomattavasti vähemmän, sillä Keravalle on arvioitu valmistuvan 260 asuntoa vuoden loppuun mennessä. Vähäisempi asuntojen määrä johtuu pääasiassa yleisestä taloustilanteesta, jonka heikentyminen heijastuu myös asuinrakentamiseen.

Maa- ja asuntopolitiikka edistää laadukasta asumista Keravalla

Isojen perheasuntojen lisääminen on yksi Keravan kaupunkistrategian tavoite, jota edistetään laadittavana olevan maa- ja asuntopolitiikan kautta. Kaupungin maa- ja asuntopolitiikka luo keravalaisille mahdollisuuksia laadukkaaseen asumiseen ja viihtyisään asuinympäristöön. Maa- ja asuntopolitiikalla vaikutetaan kaavoitukseen, asuntojen rakentamiseen sekä yhteiskunnallisiin asumisen kysymyksiin.

Kaupunki kertoo maa- ja asuntopolitiikan tavoitteista sekä niitä tukevista toimenpiteistä Keravan maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa. Ohjelmassa kuvataan kaikki keskeiset maapolitiikkaan liittyvät periaatteet. Lisäksi kaupunki haluaa lähivuosina muun muassa turvata monipuolisia asumismahdollisuuksia, edistää kestävää rakentamista, turvata elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä parantaa nykyisten asuinalueiden vetovoimaa.

Maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa päivitetään parhaillaan. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto käsitteli ohjelmaluonnosta 15.6.2023. Seuraavaksi luonnos etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyllä 2023. Alustavaan luonnokseen voi tutustua Keravan kaupungin verkkosivuilla, johon on myös koottu tilastotietoa Keravan kasvusta: Asunto- ja maapoliittinen ohjelma.

Lisätietoa maa- ja asuntopoliittisesta ohjelmasta antavat yleissuunnittelupäällikkö Emmi Kolis (emmi.kolis@kerava.fi) ja johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen (timo.vatanen@kerava.fi).