Voit ilmoittautua jo nyt avoimeen yliopistoon tai vapaaehtoistoiminnan koulutukseen

Olemme avanneet poikkuksellisesti ilmoittautumisen etuaikaisesti 9.6. kolmelle alkusyksystä alkavalle kurssille. Tarjolla on monimuoto-opetuksena sekä kasvatustieteen että erityispedagogiikan avoimen yliopiston perusopinnot ja maksuton vapaaehtoistoiminnan koulutus. Kannattaa toimia nopeasti ennen kuin kurssit täyttyvät.

Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan monimuoto-opinnot

Tule syksyllä Keravan Opistoon opiskelemaan monimuoto-opetuksena yliopisto-opintoja. Tarjolla perusopinnot kasvatustieteestä (25 op) ja erityispedagogiikasta (25 op).  Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamia opintoryhmätapaamisia Keravalla, verkkoluentoja, verkkotehtäviä ja verkkotenttejä. Tuutorin ja ryhmän tuella pääset helpommin tavoitteisiis. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Tutustu ja ilmoittaudu kasvatustieteen perusopintoihin: opistopalvelut.fi/kerava

Tutustu ja ilmoittaudu erityispedagogiikan perusopintoihin: opistopalvelut.fi/kerava

Vapaaehtoistoiminnan koulutus (2 op) – opi auttamaan lähimmäisiäsi

Tässä maksuttomassa koulutuksessa tutustutaan monipuolisesti vapaaehtoistoimintaan ja sen eri muotoihin ja periaatteisiin. Kurssi koostuu yhteisistä luentoilloista, syventävistä teemailloista, tekstien lukemisesta, keskusteluista ja omaehtoisesta työskentelystä. Yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkoston kanssa. Tule auttamaan lähimmäisiäsi!

Tutustu ja ilmoittaudu vapaaehtoistoiminnan koulutukseen.

Lisätietoja:

suunnittelijakoordinaattori Leena Huovinen/ Keravan Opisto

Puh. 040 318 2471 (lomalla 26.6.-23.7.2023)