Keravalla pilotoidaan kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarjoaa keravalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua, kokea sekä tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelma

Keravalla pilotoidaan lukuvuonna 2022–2023 kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kulttuurikasvatussuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta päiväkodeissa ja kouluissa. Suunnitelma perustuu Keravan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön.

Keravalla kulttuurikasvatussuunnitelma kulkee nimellä Kulttuuripolku. Keravalaiset lapset kulkevat jatkossa kulttuuripolkua esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka.

Kulttuuria ja taidetta jokaiselle lapselle ja nuorelle

Kulttuuripolkua toteutetaan yhteistyössä kasvatuksen ja opetuksen henkilöstön kanssa. Opettajat ja päiväkodin henkilökunta tutustuttavat ryhmänsä erilaisiin sisältöihin ja opintovierailuihin kulttuuripolussa suunnitellun ohjelman mukaisesti. Luokissa ja ryhmissä voidaan tutustua kohteisiin jo ennakkoon ennen vierailua sekä sen jälkeen. Elämyksen tuottava taho tarjoaa monesti opettajille materiaalia opetuksen tueksi.

-Jokaisella lapsella on oikeus kulttuuriin ja taiteeseen. Keravalla on tehty hienoa kulttuurikasvatustyötä jo ennen kulttuurikasvatuspolun pilotointia. Kulttuuripolun käyttöönotto on kuitenkin tärkeää, sillä se perustuu paikallisen opetussuunnitelman toteuttamiseen ja tekee koulujen kulttuurikasvatustyöstä tavoitteellista ja yhdenvertaista, kertoo Keravan kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö Saara Juvonen.

Kulttuuripolun ohjelma on saanut hyvän vastaanoton

Syksyllä 2022 kulttuuripolun peruskouluoppilaiden ohjelmaan kuului muun muassa Keski-Uudenmaan teatterin Salasaaren salanäytelmä ja Konserttikeskuksen Live-hankkeen kanssa yhdessä toteutettu Amalgam -esitys jongleerauksen ja tanssin yhteentörmäyksestä. Erityisesti varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisille toteutettiin Keravan musiikkiopiston, Keravan tanssiopiston ja kuvataidekoulun yhteistyönä upea Pegasos Runoratsu -taidefantasiaesitys.

Kulttuuripolun ohjelmat tehdään yhteistyössä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi taide- ja museokeskus Sinkka, Keravan kirjasto, Keski-Uudenmaan teatteri ja Keravan musiikkiopisto toteuttavat ohjelmaa polulle. Keravan kaupunki tekee yhteystyötä myös kansallisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotta Keravalle saadaan mahdollisimman monipuolisia taide- ja kulttuurielämyksiä.

Kulttuuripolun ohjelma perustuu opetussuunnitelmiin

Kulttuurikasvatussuunnitelma tukee varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamista. Keravalla kulttuuripolun arvot pohjautuvat opetussuunnitelmiin ja Keravan kaupunkistrategiaan. Kulttuurikasvatuksen arvopohjana ovat rohkeus, inhimillisyys ja osallisuus, jotka luovat perustan aktiiviseksi ja hyvinvoivaksi ihmiseksi kasvamiselle.

Kulttuuripolku on toteutettu yhteistyössä Keravan kulttuuripalvelujen, Keravan kirjaston, Taide- ja museokeskus Sinkan sekä kasvatuksen ja opetuksen toimialan kanssa.

Kulttuuripolusta julkaistaan lisätietoja Keravan kaupungin verkkosivuilla vuoden 2023 aikana.

Lisätietoja