Keravan kulttuuri-kasvatussuunnitelma

Nuori soittaa seinäpuhelimella taidenäyttelyssä.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma tarkoittaa suunnitelmaa siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta päiväkodeissa ja kouluissa. Suunnitelma tukee varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttamista, ja se perustuu Keravan omaan kulttuuritarjontaan ja kulttuuriperintöön.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelmaa kutsutaan kulttuuripoluksi. Keravalaiset lapset kulkevat kulttuuripolkua esiopetuksesta perusopetuksen loppuun saakka.

Jokaisella lapsella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on mahdollistaa kaikille keravalaisille lapsille ja nuorille yhdenvertainen mahdollisuus osallistua, kokea sekä tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Lapset ja nuoret kasvavat rohkeiksi kulttuurin ja taiteen käyttäjiksi, muokkaajiksi ja tuottajiksi, jotka ymmärtävät kulttuurin merkityksen hyvinvoinnille.

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelman arvot

Keravan kulttuurikasvatussuunnitelman arvot pohjautuvat Keravan kaupunkistrategiaan sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman arvopohjana ovat rohkeus, inhimillisyys, osallisuus, jotka luovat perustan aktiiviseksi ja hyvinvoivaksi ihmiseksi kasvamiselle. Arvopohja ohjaa läpileikkaavasti kulttuurikasvatussuunnitelman suunnittelua ja toteutusta.

Rohkeus

Monimuotoisten oppimisympäristöjen avulla, monella tavalla tehden, ilmiöpohjaisen oppimisen kautta, lapsilähtöisesti toimien, rohkeasti uutta ja erilaista kokeillen.

Inhimillisyys

Jokainen lapsi ja nuori saa tehdä, osallistua ja toimia omien taitojensa mukaisesti, yhdenvertaisesti, moniarvoisesti ja moninaisesti, kestävään tulevaisuuteen suunnaten, keskiössä ihmisyys.

Osallisuus

Kaikkien oikeus kulttuuriin ja taiteeseen, itsetekeminen, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, tasa-arvo, demokratia, turvallinen kasvu, yhdessä osallistuminen.

Kulttuurikasvatussuunnitelman sisällöt

Kulttuuripolun ohjelman monimuotoiset sisällöt ja luovat toimintaympäristöt tuovat oivalluksia, iloa ja elämyksiä oppimiseen ja ihmisenä kasvamiseen.

Kulttuuripolku koostuu kohdennetuista sisällöistä ikäluokittain varhaiskasvatuksesta aina yhdeksänteen luokkaan asti. Kulttuuripolun teemoissa ja painotuksissa huomioidaan eri kohderyhmien toimintamahdollisuudet ja -valmiudet sekä alueen kulttuuritarjonta ja ajankohtaiset lapsia kiinnostavat ilmiöt. Kulttuuripolulla lapset ja nuoret tutustuvat erilaisiin taiteen muotoihin sekä laajasti keravalaisiin taide- ja kulttuuripalveluihin.

Tavoitteena on, että jokainen keravalainen oppilas pääsee osallistumaan omalle ikätasolleen suunnattuihin sisältöihin. Sisällöt ovat kouluille maksuttomia. Polun tarkemmat sisällöt vahvistetaan vuosittain.

0-5-vuotiaille

KohderyhmäTaiteenlajiSisällöntuottajaTavoite
Alle 3-vuotiaatKirjallisuusKirjaston toteuttamaTavoitteena kirjoihin tutustuminen sekä lapsen taiteellisen toimijuuden vahvistaminen sanataiteen avulla.
3-5-vuotiaatKirjallisuusKirjaston toteuttamaTavoitteena lukemaan innostaminen sekä lapsen taiteellisen toimijuuden vahvistaminen sanataiteen avulla.

Eskareille

KohderyhmäTaiteenlajiSisällöntuottajaTavoite
Eskarit
MusiikkiMusiikkiopiston toteuttamaTavoitteena yhteisöllinen konserttikokemus ja yhdessä laulaminen.
EskaritKirjallisuusKirjaston toteuttamaTavoitteena lukemaan innostaminen ja lukemaan oppimisen tukeminen sekä lapsen taiteellisen toimijuuden vahvistaminen sanataiteen avulla.

1.-9.-luokkalaisille

Kohderyhmä
TaiteenlajiSisällöntuottajaTavoite
1-luokkaKirjallisuusKirjaston toteuttamaTavoitteena kirjastoon ja sen käyttöön tutustuminen.
2-luokkaKirjallisuusKirjaston toteuttamaTavoitteena lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen tukeminen.
2-luokkaKuvataide ja muotoiluMuseopalveluiden toteuttamaTavoitteena oppia kuvanlukutaitoa, taiteen ja muotoilun sanastoa ja luovaa ilmaisua.
3-luokkaEsittävä taideKeski-Uudenmaan teatterin ja kulttuuripalveluiden toteuttamaTavoitteena teatteriin tutustuminen.
4-luokkaKulttuuriperintöMuseopalveluiden toteuttamaTavoitteena kotiseutumuseoon tutustuminen, paikallishistoria ja muutokset ajassa.
5-luokkaSanataideKirjaston toteuttamaTavoitteena taiteellisen toimijuuden vahvistaminen ja oman tekstin tuottaminen.
6-luokkaKulttuuriperintöKulttuuripalveluiden toteuttamaTavoitteena yhteiskunnallinen osallisuus; juhlaperinteeseen tutustuminen ja osallistuminen.
7-luokkaKuvataideMuseopalveluiden toteuttamaTavoitteena yhteiskunnallinen osallisuus; juhlaperinteeseen tutustuminen ja osallistuminen.
8-luokkaVaihtelevat taiteenlajitTaidetestaajien toteuttamaTutustu osoitteessa taidetestaajat.fi
9-luokkaKirjallisuusKirjaston toteuttamaTavoitteena lukemaan innostaminen ja lukuharrastuksen tukeminen.

Tule mukaan kulttuuripolulle!

Kulttuurikasvatussuunnitelmaa toteutetaan yhdessä

Kulttuurikasvatussuunnitelma on Keravan kaupungin vapaa-ajan ja hyvinvoinnin, kasvatuksen ja opetuksen toimialojen sekä taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteinen ohjaava suunnitelma. Ohjelmaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen henkilöstön kanssa.

Kulttuurikasvatussuunnitelmien esittelyvideo

Katso esittelyvideolta, mitä kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat ja miksi ne ovat merkityksellisiä. Video on Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:n toteuttama.

Hyppää upotetun sisällön yli: Mitä kulttuurikasvatussuunnitelmat ovat ja miksi ne ovat merkityksellisiä.