Varaa ohjelma 1.-9.-luokkalaisille

Kulttuuripolun ohjelmat peruskouluikäisille löytyvät tältä sivulta. Kulttuuripolku etenee luokka-asteelta toiselle ja jokaiselle luokka-asteelle on suunniteltu omat sisällöt. Tavoitteena on, että jokainen keravalainen oppilas pääsee osallistumaan omalle ikätasolleen suunnattuihin sisältöihin.

1.-luokkalaiset: Tervetuloa kirjastoon! – Kirjastoseikkailu

Ekaluokkalaiset kutsutaan kirjastoseikkailulle. Seikkailun aikana tutustutaan kirjaston tiloihin, aineistoon ja käyttöön. Lisäksi opetellaan kirjastokortin käyttöä ja saadaan kirjavinkkejä.

Ilmoita luokkasi mukaan kirjastoseikkailuun (Google Forms).

Kirjastoseikkailut toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin kirjastopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

2.-luokkalaiset: Lukudiplomi innostaa lukemaan! – Lukudiplomiesittely ja kirjavinkkaus

Kakkosluokkalaiset kutsutaan kirjastoon kirjavinkkaukseen ja suorittamaan lukudiplomia. Lukudiplomi on lukemaan innostamisen menetelmä, joka kannustaa lukuharrastuksen pariin, syventää kirjallisuuden tuntemusta ja kehittää luku-, kirjoitus- ja ilmaisutaitoa.

Ilmoita luokkasi mukaan kirjavinkkaukseen ja suorittamaan lukudiplomia (Google Forms).

Lukudiplomiesittelyt toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin kirjastopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

2.-luokkalaiset: Näyttelyopastus ja työpaja Sinkassa

Kakkosluokkalaiset pääsevät osallistumaan näyttelyopastukseen ja työpajaan Sinkassa. Osallistavalla näyttelykierroksella tarkastellaan taiteen tai muotoilun kautta ajankohtaisia ilmiöitä tai kulttuurihistoriaa ilmiöpohjaisessa oppimisympäristössä. Näyttelyyn perehtymisen ohessa harjoitellaan kuvanlukutaitoja, havaintojen sanallistamista ja opitaan taiteen tai muotoilun sanastoa.

Työpajassa tehdään näyttelyn innostamina kuvia tai muotoillaan erilaisin tekniikoin ja välinein. Pajatyöskentelyn ytimessä on oma luova ilmaisu ja omien sekä toisten tekemien töiden arvostaminen.

Opastusten tiedustelut: sinkka@kerava.fi

Opastukset toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin museopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

Keski-Uudenmaan teatteri, Salasaaren salanäytelmä 2022 (kuva Tuomas Scholz).

3.-luokkalaiset: Esittävän taiteen kokonaisuus

3.-luokkalaisille on luvassa syksyllä esittävän taiteen kokonaisuus. Tavoitteena on teatteriin tutustuminen. Esitystiedot ja ilmoittautuminen niihin ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Esitykset toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin kulttuuripalveluiden, perusopetuksen ja esityksen toteuttavan tahon kanssa.

4.-luokkalaiset: Toiminnallinen opastus Heikkilän kotiseutumuseossa

Nelosluokkalaiset pääsevät toiminnalliselle kierrokselle Heikkilän kotiseutumuseoon. Kierroksella tutkitaan oppaan johdolla ja yhdessä kokeillen, kuinka kahdensadan vuoden takainen elämä Keravalla poikkesi tämän päivän arjesta. Kotiseutumuseo tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutkia kotialueensa historian ilmiöitä moniulotteisesti ja moniaistisesti.

Tieto menneisyydestä syventää ymmärrystä nykyhetkestä ja siihen johtaneesta kehityksestä sekä ohjaa pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Elämyksellinen oppimisympäristö kannustaa arvostamaan kulttuuriperintöä ja herättelee luontevasti innostusta historian pariin.

Opastusten tiedustelut: sinkka@kerava.fi

Opastukset toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin museopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

5.-luokkalaiset: Sanataidetyöpaja

Viidesluokkalaisille suunnatussa työpajassa oppilaat pääsevät osallistumaan ja luomaan oman sanataidetekstin. Tarjolla on kaksi erityyppistä sanataidehetkeä: 

  • Signum-työpajassa oppilaat pääsevät kokeilemaan hauskojen ja leikillisten nonsense-tyyppisten runojen tekemistä pienissä ryhmissä. Samalla lapset oppivat hieman tiedonhakua ja tutustuvat kirjaston varastoon. 
  • Supersankari-työpajassa vinkataan aiheeseen liittyvä kirja, jonka pohjalta tehdään useampia pieniä runoiluharjoituksia ja sanataidetehtäviä yksilö- ja ryhmätyöskentelyinä. Paja pidetään kirjaston Satusiivessä.  

Sanataidetyöpajat sisältävät toiminnallisia ja vuorovaikutteisia työskentelytapoja ja siksi ne soveltuvat parhaiten ryhmille, joissa on enintään 15–20 lasta.

Ilmoita luokkasi mukaan työpajaan lomakkeella (Google Forms).

Sanataidetyöpajat toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin kirjastopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

On tärkeää lähteä välillä ulos luokkahuoneesta oppimaan. Näin saadaan erilaisia näkökulmia ja kasvatetaan lapsista kulttuurin kuluttajia.

Killan koulun luokanopettaja

6.-luokkalaiset: Kulttuuriperintö, itsenäisyyspäivän juhla

Kuudesluokkalaiset kutsutaan kaupunginjohtajan itsenäisyyspäivän juhlaan. Juhla järjestetään vuosittain Keravan eri kouluissa. Tavoitteena on yhteiskunnallinen osallisuus, juhlaetikettiin ja itsenäisyyspäivän perinteeseen sekä merkitykseen tutustuminen ja osallistuminen.

Itsenäisyyspäivän juhla toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin kaupunginjohtajan esikunnan, kulttuuripalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

7.-luokkalaiset: Opastus ja työpaja tai toiminnallinen opastus Sinkassa

Seiskaluokkalaiset pääsevät osallistavalle näyttelykierrokselle, jossa tarkastellaan taiteen tai muotoilun kautta ajankohtaisia ilmiöitä tai kulttuurihistoriaa. Näyttelyyn perehtymisen ohessa harjoitellaan monilukutaitoa sekä tutkitaan visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan kohti aktiivista kansalaisuutta rohkaisemalla heitä jakamaan ja perustelemaan ajatuksiaan, kunnioittamaan erilaisia näkemyksiä ja kyseenalaistamaan tulkintoja.

Työpajassa tehdään näyttelyn innostamina kuvia tai muotoillaan erilaisin tekniikoin ja välinein. Pajatyöskentelyn ytimessä on oma luova ilmaisu ja ongelmanratkaisu sekä omien ja toisten tekemien töiden arvostaminen.

Opastusten tiedustelut: sinkka@kerava.fi

Opastukset toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin museopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.

Kuva: Nina Susi.

8.-luokkalaiset: Taidetestaajat

Taidetestaajat tarjoavat kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen 1–2 vierailua lukuvuodessa korkealaatuisen taiteen pariin. Toiminta tavoittaa vuosittain yli 65 000 henkeä Suomessa. Vierailujen määrä ja kohteet vaihtelevat lukuvuosittain rahoituksesta riippuen.

Toiminnan ydintavoitteena on tarjota nuorille taide-elämyksiä ja työkaluja muodostaa kokemuksestaan perusteltu mielipide. Mitä mieltä he ovat kokemastaan? Lähtisivätkö he uudelleen?

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma. Lue lisää taidetestaajista: Taidetestaajat.fi

9.-luokkalaiset: Kirjamaistiaiset

Kaikki yhdeksäsluokkalaiset kutsutaan Kirjamaistiaisiin, joka tarjoaa kirjallisen kattauksen kiinnostavaa luettavaa. Kattauksen aikana nuoret pääsevät maistelemaan erilaisia kirjoja ja äänestämään parhaat palat.

Ilmoita luokkasi mukaan kirjamaistiaisiin lomakkeella (Google Forms).

Kirjamaistiaiset toteutetaan yhteistyössä Keravan kaupungin kirjastopalveluiden ja perusopetuksen kanssa.