Luontopolut ja retkikohteet

Kerava tarjoaa runsaan ja monipuolisen luontoympäristön kaikille luonnon ystäville ja harrastajille. Haukkavuoren luonnonsuojelualueen lisäksi Keravalla on muutamia paikallisesti arvokkaita luonto- ja retkikohteita.

Ollilanlammen pitkospuureittiä
 • Haukkavuori on maakunnallisesti arvokas luontokohde, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Haukkavuorella samoilija saa aavistuksen siitä, minkälaiselta Keravanjoen varressa on näyttänyt joskus ennen. Alueelta löytyvät Keravan arvokkaimmat ja laajimmat lehdot sekä aarniometsämäisiä kuusikoita.

  Suojelualueen koko on noin 12 hehtaaria. Alueen korkein kukkula, kallioinen Haukkavuori, kohoaa noin 35 metriä Keravanjoen pintaa ylemmäksi. Luonnonsuojelualueella kulkee merkitty luontopolku, jonka pituus on yhteensä 2,8 kilometriä.

  Sijainti

  Luonnonsuojelualue sijaitsee Keravanjoen varressa Keravan pohjoisosassa. Haukkavuoren saavuttaa Kaskelantieltä, jonka varrella on paikoitusalue ja opastetaulu. Paikoitusalueelta lähtee peltojen läpi kulkeva polku.

  Haukkavuoren luontopolun lähtöpiste

Paikallisesti arvokkaat luonto- ja retkikohteet

Haukkavuoren lisäksi kokemisen arvoisia luonto- ja retkikohteita sijaitsee myös kaupungin itä- ja koillisosissa. Kaupungin omistamat metsät ovat kaikkien kaupunkilaisten yhteisiä virkistysalueita, joita saa vapaasti käyttää jokamiehenoikeuksia noudattaen.

 • Ollilanlampi on Keravan suurin lampi, joka nevoineen muodostaa mielenkiintoisen luonto- ja retkeilykohteen. Ollilanlammen lähiympäristö on vilkkaassa käytössä olevaa ulkoilualuetta: lammen ja sen pohjoispuolisen nevan välissä kulkee pitkospuureitti, joka yhtyy ympäristössä kulkeviin metsäpolkuihin. Ollilanlammen ympäri kulkeva luontopolku on esteetön, ja leveiden pitkospuiden ja tasaisen maaston myötä se on mahdollista kiertää pyörätuolilla ja lastenrattaiden kanssa.

  Sijainti

  Ollilanlampi sijaitsee Keravan itäosassa Ahjon ulkoilualueelle. Ollilanlammen läheltä  Keupirtin pihalta löytyy parkkipaikka. Vanhalta Lahdentieltä käännytään Talmantielle ja heti ensimmäisestä risteyksestä pohjoiseen vievälle tielle, joka johtaa Keupirtin pihaan.

  Myös aivan Ollilanlammen vierestä löytyy pieni parkkipaikka, jonne ajetaan jatkamalla Talmantietä  hieman pidemmälle, kuin mitä Keupirtille ajettaessa.

  Lammelle pääsee myös kävelemällä pururataa pitkin.

 • Kytömaan haavikko on pinta-alaltaan 4,3 hehtaaria. Kohteessa on erityislaatuinen tunnelma, sillä siellä esiintyy hyvin paljon maalahopuuta sekä myös jonkin verran pökkelöitä.

  Sijainti

  Kytömaan haavikko sijaitsee Keravan pohjoisosassa junaradan ja Kytömaantien välissä. Kytömäen haavikon saavuttaa kääntymällä Koivulantieltä pohjoiseen Kytömaantielle. Tien varren vasemmalla puolella on pieni levennys, johon voi jättää auton.

 • Keravan arvokkaisiin pienvesikohteisiin kuuluva Myllypuron meanderilaakso on leveydeltään noin 50 metriä, noin 5-7 metriä syvä ja pinta-alaltaan hieman yli 2 hehtaaria. Laakson pohjalla mutkittelevan pohjoispäästä kivikkoisen Myllypuron leveys on parin metrin luokkaa, ja matkaa mutkittelevan puron pohjoispäästä eteläpäähän on noin 500 metriä.

  Sijainti

  Myllypuron meanderilaakso sijaitsee Keravan pohjoisosassa välittömästi Koivulantien eteläpuolella Koivulantien ja moottoritien välissä. Alueen läheisyydessä ei ole autolle sopivia paikkoja, joten laaksossa kannattaa vierailla pyöräillen tai kävelemällä.

 • Salmelan lehto on monipuolinen lehto- ja tulvaniittykohde, jonka pituus on noin 400 metriä ja pinta-ala on noin 2,5 hehtaaria.

  Sijainti

  Keravan koillisosassa Keravanjoen varressa sijaitseva Salmelan lehtoalue sijoittuu Salmelan tilakeskuksen eteläpuolelle. Alueelle pääsee Kaskelantieltä kävelemällä Keravanjoen varteen. Auton voi jättää autioituneen Seuraintalon pihapiiriin.

  Salmelan tilan alue on yksityistä pihapiiriä, jossa ei saa liikkua jokamiehenoikeudella.

 • Keravanjoki kiemurtelee koko kaupungin läpi etelästä pohjoiseen. Joen kokonaispituus on 65 kilometriä ja se on Vantaanjoen suurin sivuhaara. Joki aloittaa matkansa Hyvinkään Ridasjärveltä ja yhtyy Vantaanjokeen Vantaan Tammistossa.

  Keravan kaupungin alueella Keravanjoki virtaa noin 12 kilometrin matkan verran. Keravalla joki alkaa koillisesta Keravan, Sipoon ja Tuusulan rajaseuduilta virraten ensin pelto- ja metsämaisemissa ohittaen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Keravan vankilan ja Haukkavuoren luonnonsuojelualueen. Sitten joki sukeltaa vanhan Lahdentien ja Lahden moottoritien alitse kohti Keravan kartanon ja Kivisillan aluetta. Täältä joki jatkaa matkaansa Keravan halki pohjois-etelä-suuntaisesti ohittaen muun muassa Jaakkolan patoaltaan, jonka kohdalla joessa on pieni saari. Lopulta Jokivarren peltomaisemat ohitettuaan joki jatkaa matkaansa Keravalta Vantaalle.

  Keravanjoki soveltuu retkeilyyn, melomiseen, uintiin ja kalastukseen. Joen varrella on myös runsaasti liikunta- ja kulttuurikohteita.

  Kalastaminen Keravanjoessa

  Jaakkolan pohjapadolle istutetaan vuosittain kalastettavaa kirjolohta. Kalastaminen patoaltaalla ja sen läheisissä koskissa on sallittua vain osakaskunnan viehekalastusluvalla. Lupia myydään osoitteessa www.kalakortti.com.

  Lupahinnat 2023:

  • Vuorokausi: 5 euroa
  • Viikko: 10 euroa
  • Kalastuskausi: 20 euroa

  Muilla Keravanjoen alueilla voi kalastaa maksamalla ainoastaan valtion kalastonhoitomaksun. Onkiminen on maksutonta ja sallittua jokamiehenoikeudella muualla virtapaikkoja lukuun ottamatta. Alueen kalastoa hoitaa tällä hetkellä Vanhakylän rauhoitusalueiden osakaskunta.

  Keravanjoen yleissuunnitelma

  Keravan kaupunki on käynnistänyt Keravanjoen ympäristön virkistysmahdollisuuksia tutkivan yleissuunnittelun. Yleissuunnitelman tiimoilta kaupunki kartoittaa syksyllä 2023 kaupunkilaisten ajatuksia joen varren kehittämisestä.

Kaupungin ylläpitämät nuotiopaikat

Haukkavuorella, Ollilanlammella ja Keinukalliossa on yhteensä kuusi kaupungin ylläpitämää nuotiopaikkaa, joilla voit levähtää syömään eväitä, paistaa makkaraa ja nauttia luonnosta. Kaikilla nuotiopaikoilla on puuvajat, joissa olevat polttopuut ovat ulkoilijoiden käytettävissä. Kaupunki ei voi kuitenkaan taata, että puita on jatkuvasti saatavilla, sillä puiden menekki vaihtelee ja täydentämisessä voi olla viiveitä.

Tulen sytyttäminen nuotiopaikoilla on sallittua, kun voimassa ei ole metsäpalovaroitusta. Muistathan aina myös sammuttaa nuotion ennen nuotiopaikalta lähtöä. Ethän katko oksia tai kaada nuotiopaikkojen läheisyydestä puita tai revi puista tuohta sytykkeiksi. Retkietikettiin kuuluu myös roskien vieminen kotiin tai lähimpään roska-astiaan.

Keravalaisten käytössä on myös Porvoossa sijaitsevan Nikuvikenin nuotiopaikka, jota voi käyttää ilman varausta.

Ota yhteyttä

Ilmoita kaupungille, jos nuotiopaikan polttopuut ovat loppu tai jos huomaat nuotiopaikoilla tai luontokohteissa ja -poluilla puutteita tai korjattavaa.