Kiintorastit

Kerava-rastit kannustavat liikkumaan luonnossa ja kulttuurikohteissa

Tutustu Keravan luontoon, kulttuuriin ja historiaan lähimetsissä, puistossa ja kaupunkialueella liikkuen. Suunnittele oma reittisi ja haasta itsesi rasteilla!

82 kiintorastia – 11 kulttuurirastia

Keravan kaupungin alueelle on sijoitettu 82 kiintorastia. Rasteja löytyy lähimetsistä puisto- ja kaupunkialueelta. Muutama rasti sijaitsee Tuusulan puolella. Osa rasteista on esteettömiä. Rasteista löytyy helppoja rasteja vähemmän kokeneille suunnistajille, mutta myös suunnistushaastetta lajin harrastajille.

Rasteista 11 kpl on suunniteltu yhteistyössä Taide- ja museokeskus Sinkan ja kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa, ja ne sijaitsevat keravalaisittain mielenkiintoisten kulttuuri- tai luontokohteiden äärellä. Lue älypuhelimellasi rastitolpan QR-koodi, niin saat rastipisteessä kotikaupungistasi kiinnostavaa tietoa.

  • Keravan pappila (rasti 101)
  • Koivikon hyppyrimäki (rasti 107)
  • Keravan vaakuna (rasti 108)
  • Ahjon muinaishauta-alue (rasti 111)
  • Oodi vedelle (rasti 201)
  • Tuulineliöitä (rasti 202)
  • Ali-Keravan koulu (rasti 203)
  • Ali-Keravan kyläsepän asunto (rasti 204)
  • Rauhantekijöitä (rasti 205)
  • Mattilan aitta (rasti 206)
  • Etu-Mikkolan siirtolohkare (rasti 207)
 • Rastimerkit maastossa ja toiminta rastilla

  Kiintorastit on merkitty maastoon puutolpilla, joihin on kiinnitetty vihreä-valkoinen tarra, jossa on rastin koodinumero. Vertaa koodinumeroa kartalla olevaan numeroon, näin voit varmistua olevasi oikealla rastilla.

  Tarrasta löytyy lisäksi kaksi QR-koodia. Voit mobiililaitteella leimata käyntisi rastilla sekä lukea kohteesta tallennetun informaation.

  Suunnistajan perustaidot

  Tutustu aluksi karttamerkkeihin. Suunnistuskarttojen karttamerkit ovat osittain samat kuin esimerkiksi Maanmittauslaitoksen tuottamissa maastokartoissa.

  Suuntaa kartta

  Suuntaa kartta maaston mukaisesti eli siten, että maastossa oikealla olevat kohteet ovat kartassa oikealla ja niin edelleen. Kartan voit suunnata maaston kohteiden perusteella tai kompassin avulla. Kun kartta on suunnattu oikein, sen yläreuna on aina kohti pohjoista. Kartan suuntaaminen helpottaa kartanlukua ja maaston hahmottamista.

  Taita kartta sopivan kokoiseksi, jotta pystyt peukalolla seuraamaan etenemistäsi kartalla. Nykyiset suunnistuskartat ovat tarkkoja, jonka takia kompassia ei usein tarvita varsinkaan lähimetsissä suunnistettaessa.

  Tee reitinvalinta

  Tee aina ennen rastilta lähtöä suunnitelma, miten aiot edetä seuraavalle rastille. Ota reitinvalintaa tehdessäsi huomioon lähimaaston kulku-urat, maaston muodot, muut kohteet ja kulkukelpoisuus (polut, tiet, sähkölinjat, ojat, mäet, suot, tiheiköt ja niin edelleen).

  Oma suunnistustaitosi vaikuttaa siihen, onko lyhyt ja suora vaihtoehto sinulle parempi kuin vähän kiertävä ja varma reitinvalinta.

  Suunnassa kulku

  Vaativilla rastiväleillä, joilla ei ole kulku-uria tai rastipiste on yksittäinen maastokohde, kannattaa käyttää kompassia ja suunnassa kulkua. Suunnassa voit kulkea joko koko rastivälin tai vain pienen osan siitä.

  Ota suunta

  Aseta kompassin reuna kartalla tarkasti lähtöpisteestä tavoitepisteeseen. Käännä neularasiaa siten, että sen pohjaviivat ovat samansuuntaiset kartan koordinaattiviivojen kanssa. Varmista, että kompassin pohjoishaarukka osoittaa karttapohjoiseen.

  Pidä kompassi vaakasuorassa edessäsi. Käänny kunnes kompassin pohjoisneula asettuu pohjoishaarukkaan. Nyt kompassin pohjalevyn nuoli näyttää lähtösuuntaasi.

  Katso kiintopiste kaukaa etumaastosta ja kulje sinne. Tarkista kompassista suunta tasaisin välein. Kun kuljet suunnalla, varmista karttaa lukemalla, että etenet oikein.

  Mittakaava

  Suunnistuskartan mittakaava kertoo sen suhteen, jolla karttakuva on pienennetty todellisuudesta. Yleisin suunnistuskartan mittakaava on 1:10 000. Tämän mittakaavan kartalla 1 senttimetri merkitsee 100 metriä maastossa. Vastaavasti 1:15 000-mittakaavan kartalla 1 senttimetri on 150 metriä luonnossa.

  Korkeuskäyrät

  Korkeuskäyrät kuvaavat maaston muotoja eli kumpareita, mäkiä, notkoja ja laaksoja. Karttaan piirretty korkeuskäyrä kulkee maastossa koko ajan samalla korkeudella, esimerkiksi 50 m merenpinnan yläpuolella.

  Korkeuskäyrien korkeusero on kerrottu kartassa. Suunnistuskarttojen käyräväli on useimmiten 5 metriä, joskus 2,5 metriä.

  Hyödyllisiä linkkejä

  Jokamiehenoikeudet

  Jokamiehenoikeudet tarkoittavat oikeuksia, jotka kuuluvat kaikille. Jokamiehenoikeuksia ei ole kattavasti kirjattu lakiin, vaan ne ovat kehittyneet ajan myötä maan tavaksi. Jokamiehenoikeuksiin liittyy myös
  velvollisuuksia. Oikeutta ei saa käyttää maanomistajalle tai luonnolle vahinkoa tai haittaa aiheuttavalla tavalla.

  Suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta. Yksittäinen suunnistaja saa liikkua luonnossa jokamiehenoikeudella, kunhan hän ei aiheuta vahinkoa tai haittaa luonnolle, maanomistajan omaisuudella tai muille luonnossa liikkujille.

  Suunnistaja

  • Ei mene yksityisille pihamaille tai niiden läheisyyteen siten, että se aiheuttaa häiriötä.
  • Ei mene viljelyksessä oleville pelloille.
  • Ei mene luonnonsuojelualueelle tai muulle alueella, jolla on voimassa liikkumisrajoitus.
  • Välttää metsänistutusalueella pienten taimien tallaamista.
  • Huomioi muut karttaan tai maastoon merkityt kielletyt alueet.

Tulosta karttoja käyttöösi tai hae Keravan toimipisteistä

Keravan kaupungin ja Keravan Urheilijoiden yhteistyössä tekemä Keravan kiintorastikartta on kaikkien keravalaisten vapaasti käytettävissä. Voit tulostaa karttoja alla olevista painikkeista. Paperisia karttoja voit myös noutaa Keravan kirjastosta, Taide- ja museokeskus Sinkasta sekä uimahallin kahvilasta. Kirjaston liikuntavälinelainaamosta voit lainata kartan lisäksi käyttöösi kompassin.