Kaksi nuorta kohtaa hymyilevän nuoren naisen.

Keravan ja Järvenpään nuorisopalveluiden yhteishankkeeseen myönnetty 201 000 euroa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keravan ja Järvenpään nuorisopalveluiden yhteiseen kehittämishankkeeseen 201 000 euroa. Hankkeen tavoitteena on nuorten jengiytymisen, väkivaltaisen käytöksen sekä rikollisuuden vähentäminen ja ehkäisy nuorisotyön keinoin.

Hankerahoitus mahdollistaa Keravalla ja Järvenpäässä muutoinkin tehtävän nuorisotyön kehittämisen. JärKeNuoRi -hankkeessa tulee työskentelemään neljä nuorisotyöntekijää eli kaksi työparia, joiden toiminta kohdentuu Keravalle ja Järvenpäähän. Nuorisotyöntekijät työskentelevät muun muassa kouluissa sekä nuorten suosimissa kokoontumispaikoissa kuten molempien kaupunkien ostoskeskuksissa.

-Hankkeessa työskenteleville nuorisotyöntekijöille luodaan kokonaan uudet tehtävänkuvat, joissa korostuu varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän työn ote. Haastaviin tilanteisiin pyritään etsimään ratkaisuita ennen niiden kärjistymistä ongelmia aiheuttaviksi kokonaisuuksiksi, kertoo Keravan kaupungin nuorisopalvelujohtaja Jari Päkkilä.

Jalkautuvan työn sekä kouluihin ja perheisiin kohdistuvan työn lisäksi hanke mahdollistaa muun muassa henkilöstön lisäkouluttautumista. Hankkeen aikana molempien kaupunkien nuorisopalveluiden henkilöstö osallistuu esimerkiksi katusovittelukoulutukseen.

Nuoria osallistetaan hankkeessa aktiivisesti

Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja aktiivista toimijuutta omassa yhteisössään sekä luoda nuorille myönteisiä ryhmään kuulumisen kokemuksia. Hanketoiminnan avulla nuoret pääsevät itse pohtimaan ratkaisuja yhteisön haasteisiin ja toteuttamaan heille itselleen tärkeitä toimintoja, joista he kokevat olevan apua nuorten omaa elämää ajatellen. Toimintojen sisällöt ja toteutustavat kehittyvät hankkeen aikana ja pyrkimys on, että nuoria on mukana niin toimintojen suunnittelussa, toteutuksessa kuin arvioinnissakin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä laajan verkoston kanssa

Tavoitteiden saavuttamiseksi molemmissa kaupungeissa tehdään tiivistä yhteistyötä nuorisopalvelujen perushenkilökunnan, oppilashuollon, perusopetuksen sekä muiden nuorten palveluja tuottavien sidosryhmien kanssa. Hankkeen ohjausryhmään tullaan kutsumaan edustajat kaupunkien nuorisopalveluista, perusopetuksesta, oppilashuollosta, Itä-Uudenmaan Poliisin ennaltaestävästä toiminnasta, nuorisovaltuustoista sekä hyvinvointialueilta.

Hanke alkaa syksyllä 2023 ja kestää vuoden.

Lisätietoja

  • Keravan kaupungin nuorisosihteeri Tanja Oguntuase, tanja.oguntuase@kerava.fi, 040 3183 416
  • Järvenpään kaupungin nuorisopalvelujen päällikkö Anu Puro, anu.puro@jarvenpaa.fi, 040 315 2223