Kaksi nuorta kohtaa hymyilevän nuoren naisen.

Keravan nuorisotyön perussuunnitelma on julkaistu

Keravan kaupungin ensimmäinen nuorisotyön perussuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma kuvaa nuorisotyön lähtökohtia ja peruslinjauksia sekä ohjaa nuorisopalveluiden työtä.

Keravan nuorisopalveluissa käynnistyi keväällä 2022 prosessi, jonka tuloksena syntyi nuorisotyön perussuunnitelma NUPS. Suunnitelman teko liittyy nuorisotyön valtakunnalliseen kehitystyöhön, jossa Keravan kaupunki on ollut aktiivisesti mukana.

-NUPS-prosessin tavoitteena oli rakentaa yhdessä nuorisopalveluiden henkilöstön kanssa ymmärrys siitä, mikä on keskeistä kaupungin nuorisotyössä, kirkastaa perustehtävä ja oppia paremmin ymmärtämään eri tehtävissä ja eri yksiköissä tai toimipaikoissa tekevien työtä, kertoo nuorisosihteeri Tanja Oguntuase.

Suunnitelmassa kuvataan nuorisotyön tavoitteet, arvot, työmuodot ja toiminnot. NUPS tuo esiin toiminnan vahvuuksia, sanoittaa toimintaa, tekee nuorisotyötä näkyväksi ja sitä kautta selkeyttää käsitystä siitä, mitä nuorisotyö Keravalla on.

Nuorisopalvelujohtaja Jari Päkkilä korostaa, että NUPS kehittyy ja muuttuu työn mukana. Kehittäminen tapahtuu sisältäpäin, jolloin nuorisotyön ammattilaiset itse sanoittavat ja kuvaavat työtään sekä vahvistavat kehitystä ja muutosta haluttuun suuntaan.

Tutustu Keravan NUPSiin: Keravan kaupungin nuorisotyön perussuunnitelma 2023 (pdf)

Keravalla tehdään monipuolista nuorisotyötä

Keravan nuorisotyön työmuotoja ovat yhteisöllinen nuorisotyö, yhteiskunnallinen nuorisotyö, kohdennettu nuorisotyö ja liikkuva nuorisotyö. Työmuodot koostuvat työn tekemisen menetelmistä, jotka pitävät sisällään muun muassa kaikille nuorille avoimen nuorisotilatoiminnan, koulunuorisotyön, etsivän nuorisotyön, harrastustoiminnan tukemisen, nuorisovaltuuston toiminnan sekä kansainvälisen toiminnan.

Liikkuvasta nuorisotyöstä esimerkkinä on kohtaamiseen perustuva Walkers-toiminta, jonka tarkoituksena on tavoittaa nuoria siellä missä he liikkuvat. Nuoret kohdataan heidän omassa ympäristössään ja ohjataan tarvittaessa erilaisten tukipalveluiden piiriin. Toiminnassa hyödynnetään liikkuvaksi kohtaamispaikaksi muokattua Walkers-matkailuautoa.

NUPSin taustaa

Alkuperäinen idea nuorisotyön opetussuunnitelmasta on lähtöisin Iso-Britanniasta, jossa nuorisotyötä on kuvattu opetussuunnitelmana. Suomessa NUPS-prosesseja on toteutettu 2010-luvulta alkaen useissa kaupungeissa, ensimmäisenä Kokkolassa.

Lisätietoja

Keravan kaupungin nuorisosihteeri, Tanja Oguntuase, tanja.oguntuase@kerava.fi, 040 318 3416