Someturva-palvelu käyttöön Keravan kouluissa

Keravan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön käyttöön on hankittu Someturva-palvelu. Se on digitaalinen asiantuntijapalvelu, jonka nettisovelluksen kautta voi pyytää anonyymisti apua sosiaalisessa mediassa, peleissä tai muualla netissä kohdattuihin ikäviin tilanteisiin ajasta ja paikasta riippumatta.

Keravan kaupunginhallituksen 21.8.2023 hyväksymässä kaupunkiturvallisuusohjelmassa yhtenä lyhyen aikavälin toimenpiteenä lasten ja nuorten pahoinvoinnin vähentämiseksi oli Someturva-palvelun käyttöönotto kouluissa. Someturva-palvelun käyttöönotosta Keravan peruskouluissa ja lukiossa on tehty kahden vuoden määräaikainen sopimus vuosiksi 2024–2025.

Someturvan käyttöönotto kouluissa on alkanut tammikuussa rehtorien ja opetushenkilöstön perehdytyksellä. Peruskoulujen oppilailla ja lukion opiskelijoilla palvelun käyttöönotto tapahtuu maaliskuun alkuun mennessä opettajien pitämillä Someturva-oppitunneilla. Konkreettisen käyttöopastuksen lisäksi somekiusaamista ja -häirintää käsitellään Someturvan asiantuntijoiden laatimien oppituntimateriaalien avulla eri ikäryhmille sopivasti ja käytännönläheisesti.

Apua ajasta ja paikasta riippumatta

Someturva on anonyymi ja matalan kynnyksen palvelu, jossa voi ilmoittaa somen vaikeasta tilanteesta ympäri vuorokauden. Someturvan asiantuntijat – juristit, psykologit, sosiaalipsykologit ja tekniset asiantuntijat – käyvät ilmoituksen läpi ja lähettävät käyttäjälle vastauksen, joka pitää sisällään oikeudelliset neuvot, toimintaohjeet ja psykososiaalisen ensiavun.

Someturva-palvelu auttaa kaikissa koulussa ja sen ulkopuolella tapahtuvissa somen kiusaamis- ja häirintätilanteissa. Lisäksi Someturva-palvelun käyttö kerryttää kaupungille tilastotietoa käyttäjien kohtaamasta kiusaamisesta ja häirinnästä.

Opettajille koulutusta ja tukea

Someturva-palvelu tuo myös opettajille työkaluja kiusaamiseen puuttumiseen. Opettajat ja muu koulun henkilöstö saavat asiantuntijakoulutuksen someilmiöistä, valmiin oppituntimallin opetusvideoineen ilmiöstä ja someturvapalvelusta keskusteluun oppilaiden kanssa, sekä valmiit viestipohjat huoltajille viestimiseen.

Lasten kanssa työskentelevillä ammattilaisilla, kuten opettajilla, terveydenhoitajilla ja koulukuraattoreilla on käytössään verkkosovelluksen oma ammattilaisten käyttöliittymä. Sitä kautta he voivat pyytää apua oppilaan puolesta, yhdessä hänen kanssaan tai ilmoittaa omasta työhön liittyvästä somen ongelmatilanteesta.

Someturvan avulla pyritään luomaan turvallisempi oppimisympäristö digitaalisessa maailmassa, parantamaan työturvallisuutta sekä ennakoimaan ja estämään somekatastrofeja.

Someturva-palvelu on käytössä kouluissa muun muassa Vantaalla, Espoossa ja Tampereella. Keravan myötä Someturva on käytössä koko Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.