Itärata Oy tiedottaa: Itäradan suunnitteluun liittyvä yleisötilaisuus 13.6.2024 klo. 18–20

Tule mukaan Itäradan tilaisuuteen, jossa avataan uuden kaksiraiteisen suurnopeusjunaradan (300 km/h) suunnitelmia Keravalta Porvoon kautta Kouvolaan.

Mitä yleisötilaisuudessa tapahtuu?

• Saat tietoa Itäradan suunnittelusta ja aikataulusta
• Ymmärrät paremmin suunnitellun radan linjausvaihtoehtoja ja ympäristövaikutusten arviointia
• Voit tutustua tarkemmin suunnitelmiin karttojen äärellä ja tavata suunnittelun asiantuntijat
• Osallistut keskusteluun ja jaat näkemyksiäsi suunnitelmien kehittämiseksi

Tapahtuman tiedot

Aika: 13.6.2024, klo 18.00–20.00
Paikka: Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo
Streemi: tilaisuutta voit seurata myös Itäradan Itäradan Youtube-kanavalla

Tilaisuus on kaksikielinen.

Itäradan suunnittelun vaihe

• Pääsuuntaselvityksessä on tutkittu useita linjausvaihtoehtoja, joiden perusteella nyt tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA).
• Samanaikaisesti laaditaan alustavaa yleissuunnitelmaa, tehdään luontokartoituksia ja selvitetään henkilö- ja tavaraliikenteen mahdollisuuksia Itäradalla.
• Syksyllä 2024 käynnistyvät viralliset kuulemistilaisuudet suunnittelualueen kunnissa (Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Kouvola, Vantaa, Kerava, Tuusula, Sipoo, Loviisa).

Mikä on Itärata Oy?

Itärata Oy:n tehtävänä on suunnitella nopea raideyhteys Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan sekä mahdollistaa nykyistä suoremmat ja nopeammat yhteydet itäiseen Suomeen. Itärata palvelee noin kahta miljoonaa asukasta seitsemän maakunnan alueella.

Itärata Oy:n omistavat Suomen valtio (51 %) edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö sekä 24 kuntaa tai kaupunkia. Euroopan komissio on esittänyt Itärataa osaksi Euroopan laajuista TEN-T ydinverkkoa. Lisätietoa Itäradasta ja sen suunnitelmista löydät osoitteesta www.itarata.fi