Kotiäänestys presidentinvaalissa 2024 – Ilmoittaudu 16.1. klo 16 mennessä

Presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ennakkoäänestysaika on 17.–23.1.2024. Kotiäänestys suoritetaan ennakkoäänestysaikana. Tästä uutisesta löydät toimintaohjeet kotiäänestystä varten.

Kuka voi äänestää kotona?

Kotiäänestys on mahdollista niille henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, että henkilö ei pääse ennakkoäänestyspaikkaan eikä varsinaiseen vaalipäivän äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Jos kulkeminen ennakkoäänestys- tai äänestyspaikkaan on terveydellisistä syistä haasteellista, suosittelemme ilmoittautumaan kotiäänestykseen.

Miten kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?

Keravalla kotiäänestykseen ilmoittaudutaan puhelimitse tai kirjallisesti.

Puhelinilmoittautumisen voi tehdä soittamalla numeroon 040 318 2626 tai 040 318 2105.

Kirjallista ilmoittautumista varten tarvitaan kotiäänestyslomake. Lomakkeen voi ladata verkkosivuilta tai noutaa Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteestä osoitteesta Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.

Lataa kotiäänestyslomake vaalisivuilta: vaalit.fi.

Täytetty kotiäänestyslomake toimitetaan:

  • sähköpostitse osoitteeseen vaalit@kerava.fi tai
  • Sampolan palvelukeskuksen asiointipisteeseen osoitteeseen Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava tai
  • postitse osoitteeseen Keravan kaupungin keskusvaalilautakunta, PL 124, 04201 KERAVA

Mihin mennessä kotiäänestykseen ilmoittaudutaan?

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 16.1.2024 kello 16 mennessä.

Voiko ilmoittautumisen tehdä toisen puolesta?

Kotiäänestyksen ilmoittautumisen voi tehdä itse. Äänestäjä voi myös pyytää toista henkilöä tekemään ilmoittautumisen puolestaan.

Kuka suorittaa kotiäänestyksen?

Kotiäänestyksen suorittavat kaupungin keskusvaalilautakunnan asettamat vaalitoimitsijat.

Voiko omaishoitaja äänestää kotiäänestyksen yhteydessä?

Kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva henkilö, joka toimii omaishoidon tuesta annetussa laissa määritettynä omaishoitajana, voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Muussa tapauksessa omaishoitaja ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Miten laitoshoidossa olevat äänestävät?

Ympärivuorokautista hoitoa antavissa laitoksissa järjestetään ennakkoäänestys laitoksen kanssa sovittuna ajankohtana. Hoitolaitos ilmoittaa äänestyksen tarkan ajankohdan lähempänä vaaleja.

Laitosäänestykseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Pitääkö mahdollisen toisen kierroksen kotiäänestykseen ilmoittautua erikseen?

Jos kotiäänestykseen ilmoittautuu 16.1.2024 kello 16 mennessä, ilmoittautuminen koskee automaattisesti presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen ja mahdollisen toisen kierroksen äänestystä. Tällöin yksi ilmoittautuminen riittää.

Jos sen sijaan ilmoittautuu pelkästään toisen kierroksen kotiäänestykseen, ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään tiistaina 30.1.2024 kello 16 mennessä.