Osallistu ja vaikuta Keravan palveluverkkosuunnitelmaan

Palveluverkkosuunnitelman luonnos ja vaikutusten ennakkoarviointi ovat nähtävillä 18.3.–19.4. välisen ajan. Kerro näkemyksesi siitä, mihin suuntaan luonnoksia pitäisi kehittää.

Kiinnostaako sinua, mitä kouluja ja päiväkoteja peruskorjataan seuraavaksi? Tai mihin rakennetaan uusi leikkipaikka tai puisto? Entä mihin suuntaan toivoisit, että Keravaa kehitettäisiin tulevaisuudessa?

Nyt voit vaikuttaa Keravan palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ja antaa palautetta nähtävillä olevasta suunnitelmasta ja vaikutusten ennakkoarvioinnista.

Mikä on palveluverkkosuunnitelma? 

Palveluverkko on pitkän aikavälin investointisuunnitelma, jossa on esitetty keskeiset investointitarpeet eri palvelukokonaisuuksista seuraavan 10 vuoden ajalta. Keravan palveluverkon muodostavat kaikki Keravan kaupungin tarjoamat palvelut, jotka toimivat eri kiinteistössä tai julkisessa kaupunkitilassa. Näitä palveluita ovat muun muassa päiväkodit, koulut, nuorisotilat, liikuntatilat, ulkotilassa olevat liikuntapaikat, kirjasto, museot ja opiston palvelut sekä viheralueet, puistot ja virkistysreitit.

Keravan palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Palveluverkkosuunnitelma toimii ajantasaisena lähtötietona talousarviovalmistelua varten.

Tutustu nähtävillä olevaan palveluverkkosuunnitelman luonnokseen: Palveluverkkosuunnitelmaluonnos 2024 (pdf).

Mitä tarkoittaa vaikutusten ennakkoarviointi?

Vaikutusten ennakkoarviointi on tapa arvioida ennakolta valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Keravan palveluverkkosuunnitelman liiteaineistoksi on valmisteltu vuonna 2024 ensimmäistä kertaa vaikutusten ennakkoarviointi (EVA).

Arviointiluonnos on aivan alustava ja sitä on tarkoitus täydentää asukasmielipiteiden pohjalta. Asukkailta toivotaankin runsaasti erilaisia näkemyksiä, jotta arvioinnista saadaan laadittua mahdollisimman kattava. 

Tutustu nähtävillä olevaan vaikutusten ennakkoarviointiin: Vaikutusten ennakkoarviointi 2024, alustava luonnos (pdf).

Anna palautetta Keravan palveluverkkosuunnitelman luonnoksesta

Keravan kaupunki valmistelee päivitystä voimassa olevaan palveluverkkosuunnitelmaan. Keravan palveluverkkosuunnitelman 2024–2034 luonnos on nähtävillä 18.3.–19.4.2024 ja siihen kerätään nyt palautetta asukkailta. Palautetta hyödynnetään Keravan palveluverkkosuunnitelman viimeistelyssä nähtävillä olon jälkeen. 

Voit antaa palautetta joko sähköisesti tai paperilomakkeella:

  • Siirry antamaan palautetta verkkolomakkeella: Webropol.
  • Käy antamassa palautteesi paperilomakkeella Keravan asiointipisteessä tai Keravan kaupunginkirjastolla.

Osallistu Keravan palveluverkon asukasiltaan

Maanantaina 15.4. klo 17–19 järjestetään Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä asukastilaisuus Keravan palveluverkkosuunnitelman sisällöstä. Tervetuloa paikan päälle kertomaan mielipiteesi luonnoksesta ja tutustumaan lähivuosien investointeihin.