Kaupunginhallituksen lausunto: toimenpiteitä avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseksi

Kaupunginhallitus hyväksyi eilen 18.3.2024 ylimääräisessä kokouksessaan työryhmän laatiman lausunnon kaupunginhallituksen toimenpiteistä avoimuuden sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden kehittämiseksi.

Kaupunginhallitus perusti asiaan liittyen työryhmän 11.3.2024. Työryhmään nimettiin edustaja jokaisesta hallituksessa olevasta ryhmästä, ja työryhmän puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen jäsen Harri Hietala. Lausunnossa esitetään toimenpiteitä päätöksenteon läpinäkyvyyteen ja laatuun, viestintään sekä sisäiseen valvontaan liittyen.

Päätöksenteon läpinäkyvyys ja laatu

Kaupunginhallitus suhtautuu vakavasti KKV:n antamaan huomautukseen sekä viime kuukausien tapahtumien myötä havaittuihin puutteisiin luottamushenkilöiden ajantasaisessa tiedonsaannissa. Sisäisen tarkastuksen tulosten valmistuttua tulemme käymään ne huolellisesti läpi ja ryhdymme tulosten edellyttämiin toimenpiteisiin. Sisäisen tarkastuksen raporttien johtopäätöksistä tiedotetaan kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen. Hankintaprosessien ja -ohjeiden ajantasaisuus tulee varmistaa osana toimenpiteitä.

Päätöksenteon avoimuuden ja laadun varmistaminen edellyttää sitä, että luottamushenkilöiden käytettävissä on riittävät ja ajantasaiset tiedot päätöksenteon pohjaksi sekä valvontatehtävänsä suorittamiseksi. Eri toimielinten jäsenille on turvattava riittävästi aikaa aineistoihin tutustumiseksi. Päätöksenteon julkisuuteen tulee kiinnittää parempaa huomiota.

Viestintä

Kaupungin viestinnän tulee olla oikea-aikaista ja paikkansapitävää. Tässä Keravan kaupunki ei ole viime kuukausien aikana onnistunut. Kaupunginhallitus edellyttää, että työ kaupungin viestinnän ja tiedottamisen periaatteiden päivittämiseksi aloitetaan välittömästi.

Myös kaupunginhallitukselta on julkisuuteen jo aikaisemmin kaivattu yhteistä kannanottoa. Sellaisen puuttuminen on osaltaan aiheuttanut lisää viestinnällistä epäselkeyttä ja hämmennystä. Olemme pahoillamme siitä. Pyrimme jatkossa selkeyteen omassakin viestinnässämme sekä viestimme aktiivisemmin yhteisistä linjauksistamme.

Sisäinen valvonta

Viime kuukausien tapahtumien myötä on käynyt selväksi, että kaupungin on vahvistettava sisäistä valvontaansa. Osana tätä työtä kaupunginhallitus aloittaa toimenpiteet hyvän hallinnon vahvistamiseksi oikeusministeriön julkistamien linjausten mukaisesti (Korruptiontorjunta kunnallishallinnossa: Askelmerkkejä hyvään hallintoon, Kiviaho, Markus; Knuutinen, Mikko, Oikeusministeriö 2022).

Kaupunginhallitus tulee tekemään sisäisen arvioinnin oman toimintansa osalta, käsittelemään ja tarkentamaan sisäisiä pelisääntöjään sekä toimenpiteitä toimintansa kehittämiseksi iltakoulussaan 10.4.2024.

Lisätiedot: Kaupunginhallituksen jäsen, työryhmän puheenjohtaja Harri Hietala, harri.hietala@kerava.fi, 040 732 2665