Keravalla on vain yksi toimintatapa – henkilöstöä kohdellaan kunnioittaen ja tasapuolisesti

Helsingin Sanomat on 20.11.2023 nostanut esille artikkelissaan Keravan kaupungin henkilöstöpolitiikan.

Suhtaudumme esitettyihin väitteisiin vakavasti.

Keravan kaupunki ei suvaitse minkäänlaista epäasiallista käyttäytymistä. Mahdollisiin epäkohtiin ja esille nouseviin ongelmiin on puututtu ja tullaan myös jatkossa puuttumaan välittömästi. Meillä työnantajana on vastuu kaikista työntekijöistä ja siitä että kaikilla on turvallinen työpaikka.

Keravan kaupunki pitää henkilöstöään tärkeimpänä voimavaranaan. Henkilöstötutkimuksen hyvät tulokset ovat tärkeitä, mutta ymmärrämme myös, että yksittäiset kokemukset voivat vaihdella.

Kehitämme jatkuvasti tapoja, joilla voimme paremmin kuunnella ja ymmärtää henkilöstömme tarpeita. Edistämme organisaatiokulttuurimme avoimuutta ja vastuullisuutta. Otamme opiksi kaiken saamamme palautteen, myös johtamiseen liittyvät, ja kehitämme toimintaamme. Jatkossa panostamme esihenkilöiden ja johtajien kouluttamiseen entistä enemmän.

Haluamme korostaa, että huomioimme kaikki väitteet ja ne selvitetään perinpohjaisesti. Käytämme asianmukaisia keinoja varmistaaksemme kaikille oikeudenmukaisen ja kunnioittavan kohtelun. Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja olemme avoimia kehittymiselle kaikilla organisaation tasoilla.

Jatkamme avointa keskustelua.

Kirsi Rontu
kaupunginjohtaja