Keravalla talousarvioneuvottelussa nousi päällimmäisenä huoli nuorten hyvinvoinnista

Keravan kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen. Kaupunki kuitenkin strategiansa mukaisesti jatkaa laadukkaiden palveluiden tarjoamista kuntalaisille.

​Keravan kaupungin valtuustoryhmät ovat neuvotelleet Keravan kaupungin vuoden 2023 talousarvioista sekä vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmasta.

Keravan kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen.

”Hyvinvointialueuudistus, koronaviruspandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan heikentävät kaupungin taloustilannetta. Valtionosuusleikkaukset vahvistuvat vasta kesän 2023 jälkeen ja sen mukaisesti mahdolliset veronkorotus- ja muut sopeutustarpeet tulee arvioida uudelleen vuoden kuluttua taloussuunnitelmasta 2024–2026 päätettäessä. Talouden tulee olla tasapainossa”, taustoittaa kaupunginjohtaja Kirsi Rontu.

Keravan tuloveroprosentti tulee olemaan hyvinvointialueuudistusleikkauksen jälkeen 6,61 %. Kunnilla ei ole vuonna 2023 oikeutta muuttaa tuloveroprosenttia. Kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan.

Keravan kaupungin varhaiskasvatuksen omia kiertäviä sijaisia lisätään niin, että jokaiselle päiväkodille riittää sijaisia.

Talousarvioneuvotteluissa nousi tärkeäksi aiheeksi nuorten hyvinvointi. Kaupunginjohtaja nosti talousarvioesitykseensä erityisopetuksen määrää. Myös kouluvalmentajien jatko koko vuoden 2023 osalta turvataan. Neuvotteluissa korostettiin lisäksi suomen kielen osaamisen tärkeyttä ja samalla päätettiin selvittää oman äidinkielen opetuksen vaikuttavuutta.

Talousarvioneuvotteluissa päätettiin myös nuoriso-ohjelman käynnistämisestä Keravalla. Nuorten tilanteesta koettiin huolta ja nähtiin tärkeäksi, että nuorten palveluja tutkitaan kokonaisvaltaisesti yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden ja seurakuntien kanssa.

”Valtuustoryhmien neuvottelut käytiin hyvässä yhteisymmärryksessä, yhteistä lopputulemaa hakien. Keskeisin muutos kuluvaan vuoteen on kasvatus- ja sivistyspalveluiden resurssitarpeiden huomioiminen realistisesti ja nuorison palvelutarpeet tunnustaen. Lasten ja nuorten palvelutarjonta on syytä analysoida varsinkin, kun oppilashuollon ja lastensuojelun palvelut siirtyvät hyvinvointialueen järjestämisvastuulle vuoden vaihteessa”, toteaa valtuustoryhmien talousarvioneuvottelujen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Pyykkölä.

Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu esitteli talousesitystä kaupunginhallitukselle 7.12.2022. Lopullinen talousarvio hyväksytään valtuustossa 12.12.2022.