Keravan kaupunginhallitus päätti eilen yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä

Organisaatiomuutoksella ei tavoitella lomautuksia eikä irtisanomisia. Henkilöstön tehtävänkuvat ja vastuunjaot voivat muuttua.

YT-neuvottelut käydään työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken. Neuvottelukutsut lähetetään tänään neuvottelujen osapuolille. Neuvottelujen arvioidaan päättyvän kesäkuussa.

“Keravan kaupunki reagoi nyt käynnissä oleviin maailmanlaajuisiin haasteisiin ja kuntakentän muutoksiin. On tärkeää, että Kerava kehittyy entistä elinvoimaisemmaksi kaupungiksi, jonne uudet yritykset haluavat investoida, jossa yritykset ja palveluntarjoajat pysyvät, ja jossa kaupunkilaiset viihtyvät ja voivat hyvin”, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Pyykkölä toteaa.

Tavoitteena vahva ja elinvoimainen kaupunki

Organisaatiomuutoksen tavoitteena on varmistaa, että kaupunki pystyy suunnittelemaan ja tuottamaan kuntapalvelut tehokkaasti ja ennen kaikkea asukaslähtöisesti. Teemme työtä sen eteen, että Kerava nähdään houkuttelevana työnantajana, joka vaalii ja arvostaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia.

Haluamme lisäksi, että Kerava tunnetaan kaupunkina, jonka talous on tasapainossa ja kunnallisveroprosentti maltillisella tasolla. Elinvoimainen ja vahva kaupunki on houkutteleva paikka asua ja yrittää. Nämä tekijät kiinnostavat myös tärkeitä kumppaneita ja verkostoja, joita ilman kaupunki ei pärjää kuntakentällä.

”Organisaatiomuutoksen jälkeen Uusi Kerava on asukaslähtöinen, houkutteleva työnantaja, itsenäinen, taloudellisesti tasapainoinen ja vahva”, Pyykkölä kiteyttää.

Milloin Uusi Kerava on valmis?

Uuden Keravan mukainen organisaatiorakenne astuu voimaan ja uuden mallin mukaiset toiminnot otetaan käyttöön 1.1.2025.