Keravan kaupunki laatii toimenpideohjelmaa hyvän hallinnon vahvistamiseksi

Tavoitteena on olla esimerkillinen kaupunki hallinnon kehittämisessä ja korruption torjunnassa. Kun hallinto toimii avoimesti ja päätöksenteko on läpinäkyvää ja laadukasta, korruptiolle ei ole silloin sijaa.

Keravan kaupungin viranhaltijat ja luottamushenkilöt työstävät toimenpideohjelmaa yhdessä julkishallinnon korruptiontorjuntaan erikoistuneen asiantuntija Markus Kiviahon kanssa.

”Suomessa ei ole kovin montaa kaupunkia, jossa työstetään avoimesti korruptiontorjunnan toimenpideohjelmaa. Erityisen hienoa on, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat työstävät tätä rakentavassa yhteistyössä”, Kiviaho sanoo.

Kerava on lähtenyt jo vuonna 2019 – ensimmäisenä kuntana Suomessa – mukaan oikeusministeriön lanseeraamaan Sano ei korruptiolle -kampanjaan. Tätä työtä viedään nyt eteenpäin.

Mitä korruptio on?

Korruptio on vaikutusvallan väärinkäyttöä oikeudettoman edun tavoittelemiseksi. Se vaarantaa oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun ja heikentää luottamusta julkiseen hallintoon. Sen vuoksi on tärkeää havaita korruption eri muotoja ja puuttua niihin johdonmukaisesti.

Tuloksellinen korruptiontorjunta on systemaattista ja avointa yhteistyötä luottamushenkilöiden ja kaupungin johdon välillä. Vastuullinen kaupunki on valmis toimimaan korruption estämiseksi.

Taustalla kaupunginhallituksen lausunto avoimuuden ja läpinäkyvyyden kehittämiseksi

Keravan kaupunginhallitus nimitti 11.3.2024 eri hallituspuolueiden edustajista koostuvan työryhmän pohtimaan hyvän hallinnon kehittämistä. Kaupunginhallitus hyväksyi 18.3. kokouksessaan työryhmän laatiman lausunnon toimenpiteistä avoimuuden sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden kehittämiseksi.

Osana tätä työtä kaupunginhallitus on aloittanut toimenpiteet hyvän hallinnon vahvistamiseksi oikeusministeriön julkistamien linjausten mukaisesti. Linjaukset löytyvät Markus Kiviahon ja Mikko Knuutisen (2022) laatimasta julkaisusta Korruptiontorjunta kunnallishallinnossa – Askelmerkkejä hyvään hallintoon.

Tavoitteena on myös päivittää kaupunginhallituksen pelisääntöjä.

Mikä on korruptiontorjunnan tavoite?

Korruptiontorjunnan tavoitteena on laatia käytännönläheinen toimenpideohjelma, jossa tarkastellaan erilaisia korruption ilmenemismuotoja ja riskialueita. Tavoitteena on kuvata erilaisia riskejä, tunnistaa korruptiolle altistavia tekijöitä ja löytää keinoja korruption ennaltaehkäisemiseksi.

Kaupunginhallitus ja kaupungin johtoryhmä tulevat työstämään korruptiontorjuntaohjelmaa ja kaupunginhallituksen pelisääntöjä toukokuussa järjestettävässä seminaarissa.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen jäsen, työryhmän puheenjohtaja Harri Hietala, harri.hietala@kerava.fi, puh. 040 732 2665