Keravan kaupunki selvitti kaupunkilaisten mielipiteitä uimahallin höyrysaunojen tarpeellisuudesta

Keravan uimahallissa on käytössä yksi höyrysauna naisten puolella ja yksi miesten puolella. Kaupunki selvitti mielipiteitä höyrysaunojen tarpeellisuudesta. Selvityksen perusteella höyrysaunat säilytetään molemmilla puolilla ennallaan.

Höyrysaunat ovat vuosien varrella herättäneet keskustelua suuntaan ja toiseen. Kerava kaupunki selvitti, pitäisikö Keravan uimahallin höyrysaunat muuttaa tavallisiksi saunoiksi. Mahdollisen uudistuksen hintaa selvitettiin ja aiheesta toteutettiin kaikille avoin kuntalaiskysely.

Selvityksen taustalla on valtuustoaloite, jossa esitettiin uimahallin saunojen uudistamista niin, että miesten tavallisessa saunassa lisättäisiin tilaa kiuasta siirtämällä sekä höyrysaunojen mahdollista muuttamista tavallisiksi saunoiksi. Alun perin Keravan uimahalliin päätettiin rakentaa höyrysaunat, koska ne nousivat suunnitteluvaiheessa toiveena esiin asiakaskyselyjen perusteella.

Höyrysaunoja pidettiin tärkeänä palveluna uimahallissa

Kaupungin liikuntapalvelut toteutti kyselyn, jossa selvitettiin asiakkaiden mielipiteitä höyrysaunojen tarpeellisuudesta. Kyselyyn sai vastata sähköisesti Webropol-lomakkeella tai paperisena versiona paikan päällä uimahallissa aikavälillä 15.12.2023-7.1.2024. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 316 asiakasta. Kiitos kaikille vastanneille!

Vastaajista 64 % ilmoitti käyttävänsä naisten pukuhuonetta ja 36 % miesten pukuhuonetta. Tilauspukuhuoneen käyttäjiä oli vastaajien joukossa muutama.

Kysymykseen ”Miten tärkeänä koet höyrysaunan uimahallissa” vastattiin asteikolla yhdestä viiteen, jossa yksi tarkoitti ”ei lainkaan” tärkeä ja viisi ”ehdottoman tärkeä”. Kaikkien vastausten keskiarvo oli 4,4, eli höyrysauna koettiin hyvin tärkeäksi. Naisten pukuhuoneen käyttäjistä 15 % ja miesten pukuhuoneen käyttäjistä 27 % koki, että höyrysaunan muuttaminen tavalliseksi saunaksi palvelisi heitä paremmin. Sen sijaan 85 % naisten pukuhuoneen käyttäjistä ja 73 % miesten pukuhuoneen käyttäjistä koki, että höyrysaunan muuttaminen tavalliseksi saunaksi ei palvelisi heitä.

Uudistus olisi kallis investointi

Höyrysaunat sijoittuvat uimahallissa uuden ja vanhan rakennusosan rajalle, joka on teknisesti hankala paikka. Muutostöiden tekeminen olisi tästä syystä hankala ja kallis investointi.

Enemmän säilytystilaa talvikaudeksi

Valtuustoaloitteessa toivottiin myös enemmän säilytyskaappeja asiakkaiden käyttöön. Erityisesti talvikaudella kaappien määrä koettiin riittämättömäksi. Jotta kaapit riittäisivät vaatteiden säilytystilaksi nykyistä paremmin, uimahalliin on järjestetty talvikaudeksi yhteinen ulkovaatteiden säilytystila. Kahvion läheisyydestä löytyvä säilytystila on kaikille yhteinen lukitsematon kaappi, jonne voi halutessaan jättää isommat talvivaatteet säilöön.

Lisätietoja

Liikuntapalvelujohtaja Eeva Saarinen, eeva.saarinen@kerava.fi, 040 318 2246