Liikennevalot

Liikennevalojen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Keravan Kaupunkitekniikan toimialan Liikennesuunnittelu. Hoito- ja ylläpitotyöt on kilpailutettu ja niitä hoitaa Swarco Finland Oy, joka vastaa järjestelmän toimivuuden seurannasta ja vikojen korjauksesta. Risteykset on luokiteltu kiireellisyysluokkiin, jotka määrittelevät, kuinka nopeasti viat tulee korjata.

Viime vuosina vanhoja liikennevalokojeita ja opasteita on uusittu. Vuoden 2013 jälkeen kaupungin katuverkon kaikissa liikennevaloissa on LED -opasteet, jotka ovat vähän energiaa kuluttavia ja osoittautuneet toimintavarmoiksi. Lamppuja joudutaan vaihtamaan aiempaa huomattavasti harvemmin ja näin huoltokustannukset pienenevät.

Liikenteestä kerättäviä seurantatietoja

Omnia -kaukovalvontajärjestelmän avulla voidaan kerätä tietoa liikennemääristä liikennevalojen ilmaisimien (silmukat ja tutkat) avulla. Liikennevalojen yhteydessä on myös erikseen pyöräilijöiden määrän seurantaan tarkoitettuja laskentasilmukoita. Siirrettävällä nopeusnäyttö-taululla näytetään autoilijoille ajonopeuksia ja samalla ne tallentuvat laitteen muistiin. Samoin siirrettävällä liikennelaskimella, kerätään tietoa ajonopeuksista ja erityisesti liikennemääristä.

Päivitetty 14.05.2018 klo 14:15