Avustukset

Liikuntapalvelu myöntää kohdeavustuksia liikunta-, urheilu- ja erityisryhmien järjestöjen liikunnan valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan. Kohdeavustukset ovat haettavana kaksi kertaa vuodessa, 30.4. ja 31.10. mennessä.


1. Liikuntatila-avustus

Avustusta myönnetään liikuntaseuroille liikuntatilojen vuokrauksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen pois lukien kaupungilta vuokrattavat tilat.

2. Ohjaaja- ja valmentaja-avustus

Avustusta myönnetään nuorten valmennustoimintaan enintään 1-2 valmentajalle / enintään kaksi kertaa viikossa, 2,00 euroa / kerta. Laji ja valmennusryhmän suuruus vaikuttavat siihen, myönnetäänkö avustusta samassa harjoituksessa useammalle valmentajalle.

3. Tapahtuma-avustus

Avustusta myönnetään seurojen satunnaisten tapahtumien tai tilanteiden avustamiseen. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi seurojen ja järjestöjen vastuulle annetut huomattavat kilpailu- ja juhlatapahtumien järjestämistehtävät, kansainvälinen tapahtuma tai liikuntapalvelu järjestäjän pitkäaikaisen toiminnan yllättävät taloudelliset vaikeudet tai toiminnan lopettamisen uhka.

4. Uusimuotoisen toiminnan avustus

Avustusta myönnetään ensikertaisiin tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka edistävät seurojen uusien toimintatapojen ja ideoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

5. Valmentaja- ja toimitsijakoulutusavustus

Avustusta myönnetään valmentajien, ohjaajien ja toimihenkilöiden koulutuksesta aiheutuneisiin osallistumis- ja matkakustannuksiin tai järjestön oman koulutustoiminnan kustannuksiin. 

6. Vammaisliikuntatoiminnan avustus

Avustusta myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä järjestöjen vammaisliikuntatoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

7. Nuorten stipendiavustus

Avustusta myönnetään keravalaisille valtakunnallisesti tai kansainvälisesti menestyneille, pääsääntöisesti 17 - 20 -vuotiaille urheilijoille. Minimivaatimuksena on SM-mitali tai maajoukkue-edustus. Etusija stipendiavustuksen saamisessa on henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin ko. avustusta saaneet.

Avustusta voivat hakea joko yksittäinen urheilija itse tai hänen edustamansa seura tai jokin muu yksityinen taho.

Hakemuksiin tulee liittää seuraavat liitteet:

- yhdistysrekisteriote
- yhdistyksen säännöt
- viimeisimmän kokouksen allekirjoitettu pöytäkirja
- tilinpäätös
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus
- toimintasuunnitelma
- talousarvio
- jäsenmäärät kotikunnittain
- kuitit aiheutuneista kuluista

Päivitetty 18.09.2017 klo 11:31