Laskutus

Vesihuolto laskuttaa pien- ja suurkuluttajia. Pienkuluttajiin kuuluvia omakotitaloja ja pieniä asunto-osakeyhtiöitä laskutetaan neljä kertaa vuodessa eli kolmen kuukauden välein. Vesilasku perustuu aina arvioon, ellei vesimittarin lukemaa ilmoiteta ennen laskutusta. Vesimittarit eivät ole kaukoluettavia.


Suurkuluttajiin kuuluvia kerrostaloja, isoja rivitaloja ja osaa yrityksistä laskutetaan joka kuukausi. Suurkuluttajat ovat vuoden 2018 alusta lähtien siirtyneet pienkuluttajien tavoin vesimittarin itseluentaan. Mikäli asiakas haluaa jatkossa luentapalvelua, veloitetaan luennasta palveluhinnaston mukainen maksu.

Maksun viivästyminen

Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästymisestä peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa. Viivästyskorot laskutetaan erillisenä laskuna 1 tai 2 kertaa vuodessa. Maksun viivästyessä kaksi viikkoa siirtyy lasku perintään. Maksukehotuksen veloitus on yksityisasiakkailta 5 €/lasku ja yritysasiakkailta 10 €/lasku.


Maksun laiminlyönti

Vesilaskun maksamatta jättäminen aiheuttaa veden toimituksen keskeyttämisen! Sulkemis- ja avaamiskustannukset veloitetaan voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.


Maksun liikasuoritus

Jos maksat vahingossa liikaa tai arviolaskutuksessa on laskutettu todellista käyttöä enemmän, hyvitetään liikasuoritus. Rahan palautusta varten ilmoita tilinumerosi Keravan vesihuollon laskutukseen tai asiakaspalveluun.


Yhteystietojen päivittäminen

Nimen- tai osoitteenmuutokset eivät välity automaattisesti Keravan vesihuoltoon ellei niitä erikseen ilmoiteta. Kaikki laskutus- ja asiakastietojen muutokset ilmoitetaan vesihuollon laskutukseen (puh. 040 318 2380) tai asiakaspalveluun (puh. 040 318 2275). Sähköpostitse muuttuneet tiedot voi lähettää osoitteeseen vesihuolto@kerava.fi

 

Laskutustietojen lisäksi Keravan vesihuolto tallettaa asiakkaiden puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Näitä kahta yhteystietoa voidaan käyttää kiinteistön vesihuoltoon liittyvistä huoltotoimenpiteistä ilmoittamiseen ja mahdollisten äkillisten vedenjakeluhäiriöiden tiedottamiseen. Tutustu miten henkilötietoja käsitellään vesihuollossa.

Päivitetty 29.04.2022 klo 12:27