Inklusiivisuus on osa Killan koulun arkea

Killan koulussa inklusiivisuutta on pohdittu jo usean lukuvuoden ajan. Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhdenvertaista ja syrjimätöntä sekä kaikkia osallistavaa ja mukaan ottavaa toimintatapaa. Inklusiivinen koulu on paikka, jossa kaikki yhteisön jäsenet ovat hyväksyttyjä ja arvostettuja.

Oppilaat liikkuvat luokkien välillä integraatioissa

Killan koulu on kaksisarjainen alakoulu, minkä lisäksi koulussa on kolme pienluokkaa ja kaksi perusopetuksen valmistavan opetuksen VALO-luokkaa, joissa opiskelee hiljattain Suomeen muuttaneita oppilaita.

Koulussa on paljon erilaisia oppilaita, ja ehkäpä juuri tästä syystä inkluusiota on pohdittu ja työstetty Killan koulun arjessa aktiivisesti.

Koulun toimintatapaan kuuluu, että oppilaat liikkuvat luokista toisiin integraatioissa. Integraatiot tarkoittavat sitä, että osalla oppitunneista oppilaat siirtyvät pienluokista tai valmistavan opetuksen VALO-luokista opiskelemaan yleisopetuksen ryhmiin.

Oppilaiden liikkuminen luokkien välillä integraatioissa on arkipäivää. Tukea pyritään järjestämään joustavasti oppilaiden erilaiset tilanteet huomioiden. Ohjaajat liikkuvat integraatioiden mukana aina, kun se on mahdollista. 

Yhteistyö ja hyvä suunnittelu keskeistä

Koulussa on keskusteltu paljon resursseista ja niiden riittävyydestä. Integraatiotunneilla opiskelee erilaisia oppilaita, mikä vaatii ryhmää ohjaavilta aikuisilta monenlaista osaamista ja ymmärrystä. Joskus saattaa jopa tuntua, että kädet loppuvat kesken.

-Killan koulussa opiskelee paljon ukrainalaisia lapsia ja tämä on huomioitu koulussa lisäresurssina. Yhteistyö ja yhdessä suunnittelu sekä resurssien joustava liikkuminen ovat olleet avaimia inklusiivisten käytäntöjen toimimiselle, kertoo rehtori Markus Tikkanen.

Oppilaiden näkemyksiä joustavista ryhmistä ja erilaisista oppilaista

Kysyimme valmistavan opetuksen eli VALO-luokkalaisten ja kuudesluokkalaisten näkemyksiä joustavista ryhmistä ja erilaisista oppilaista koulussa.

”Integraatiot ovat kivoja, kun on muiden oman ikäisten oppilaiden kanssa, en vielä paljon uskalla puhua muiden kanssa, mutta samassa ryhmässä on mukava olla.” 

”Minulla on paljon integraatioita ja se jännittää minua välillä paljon, kaipaan omaan pieneen ryhmään. ”

“Integraatiot ovat sujuneet tosi kivasti. Monesti oppilaat pääsevät taito- ja taideaineiden tunneilla hyvin ideaan mukaan, mutta joskus olen puhunut englantia tai esittänyt pantomiimilla.”

Killan koulussa on sitouduttu inklusiiviseen toimintatapaan ja sen kehittämistä jatketaan edelleen.

Jutun on kirjoittanut Killan koulun henkilökunta.

Kerromme kaupungin verkkosivuilla ja Facebookissa kuukausittain kuulumisia Keravan kouluista.