Joustavaan perusopetukseen haku 15.1.-11.2.2024

Keravan yläkouluissa tarjotaan joustavaa perusopetusta, jossa opiskellaan työelämäpainotteisesti omassa pienryhmässä (JOPO-luokka). Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla toiminnallisilla työmenetelmillä.

Joustava perusopetus on työelämäpainotteista opetusta

Tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään yhä laajempaa osaamista. Keravalla halutaan tarjota nuorille mahdollisuuksia joustaviin, yksilöllisempiin oppimistapoihin JOPO-opetuksen kautta. Oppilaat saavat JOPO-opetuksessa monipuolisia eväitä tulevaisuutensa rakentamiseen, kuten esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemuksen vahvistamista, kokemusta erilaisista työpaikoista ja ammateista, sekä motivaatiota ja vastuunkantoa.

JOPO-opetus on tarkoitettu keravalaisille yleisopetuksen 8.–9. luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman perusopetuksen päättötodistusta ja joiden arvioidaan hyötyvän joustavan perusopetuksen toiminnallisista työskentelytavoista.

Lukuvuonna 2024–2025 JOPO-opetusta järjestetään Kurkelan koulussa ja Sompion koulussa.

Lue lisää joustavasta perusopetuksesta kaupungin verkkosivuilta.
Joustava työelämäpainotteinen opetus -esite

Hakeutuminen JOPO-opetukseen Wilman kautta

JOPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika alkaa maanantaina 15.1. ja päättyy sunnuntaina 11.2.2024. Haku on kaupunkitasoinen.

JOPO-hakemuslomakkeet löytyvät Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Hakemuslomake aukeaa Tee uusi hakemus -kohdasta. Täytä hakemus ja tallenna. Voit muokata ja täydentää hakemustasi 11.2.2024 klo 24:00 saakka.

Jos hakeminen sähköisellä Wilma-lomakkeella ei jostain syystä onnistu, niin kouluilta ja Keravan kaupungin verkkosivuilta saa täytettäväksi paperisia JOPO-hakulomakkeita.

Oppilaat valitaan JOPO-luokille hakemusten ja haastattelun perusteella

Kaikki JOPO-opetukseen hakeneet oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan haastatteluun. Oppilaat ja heidän huoltajansa osallistuvat yhdessä haastatteluun, joka täydentää varsinaista hakemusta. Haastattelun avulla selvitetään oppilaan motivoituneisuus ja sitoutuneisuus joustavaan, työelämäpainotteiseen perusopetukseen, oppilaan valmiudet itsenäiseen työskentelyyn työssäoppimisessa sekä huoltajan sitoutuminen oppilaan tukemiseen. Lopullisessa oppilasvalinnassa huomioidaan valintaperusteiden ja haastattelun muodostama kokonaisarvio.

Lisätietoja JOPO-opetuksesta

JOPO-opettajat kiertävät luokissa kertomassa JOPO-opinnoista oppilaille tammikuussa. Lisäksi lisätietoja voi kysellä kouluilta seuraavasti:

Kurkelan koulu
rehtori Ilari Tasihin, puh. 040 318 2413
JOPO-opettaja Jussi Pitkälä, puh. 040 318 4207

Sompion koulu
rehtori Päivi Kunnas, puh. 040 318 2250
JOPO-opettaja Matti Kastikainen, puh. 040 318 4124