Keravalla ehkäistään jengiytymistä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keravan perusopetukseen valtionavustusta 132 500 euroa. Myönnetyllä avustuksella vahvistetaan ja tuetaan toimenpiteitä kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän sekä nuorten jengiytymisen ehkäisemiseksi.

Valtionavustuksella kehitetään Keravan koulujen ja ankkuritoiminnan välistä yhteistyötä sekä vahvistetaan Keravan koulujen henkilöstön hyvinvointi- ja turvallisuusosaamista.

Keravalle palkataan kaksi hankekehittäjää, jotka työskentelevät kouluissa koulun henkilöstön sekä erilaisissa verkostoissa lasten ja nuorten parissa työtä tekevien työntekijöiden kanssa.

Hankekehittäjät luovat uudenlaista yhteistyötä ankkuritiimin sekä koulujen välille ja aloittavat ryhmätoiminnan syrjäytymisriskissä olevien lasten ja nuorten tukemiseen. Koulujen henkilöstölle järjestetään koulun hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyvää täydennyskoulutusta. Lisäksi kouluissa kehitetään ja kokeillaan varhaisen puuttumisen ja konfliktitilanteiden käsittelyn uusia malleja.

Jengiytymistä ehkäisevässä työssä perusopetus tekee tiivistä yhteistyötä Keravan ja Järvenpään nuorisopalveluiden hankkeen sekä jengiytymistä ehkäisevien hankkeiden valtakunnalliseen verkoston kanssa.

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala

Hankekehittäjien hakuilmoitus Kuntarekryssä: Hankekehittäjä – Keravan kaupunki – Kuntarekry