Keravalla käyttöön rekrytointilisä 250 €/kk erityisluokanopetuksessa

Kelpoisten erityisluokanopettajien saatavuus on haastava niin Keravalla kuin valtakunnallisestikin. Keravalla saatavuutta on pyritty parantamaan korottamalla kelpoisten erityisluokanopettajien palkkoja paikallisilla järjestelyerillä, tehtäväkohtaisen palkan ollessa tällä hetkellä 3429 euroa kuukaudessa.

Keravalla otetaan käyttöön myös rekrytointilisä 250 euroa kuukaudessa lukuvuodeksi 2024–2025 erityisluokanopettajan virkaan määräaikaisesti palkattaville opettajille, joilla ei ole erityisluokanopettajan pätevyyttä, mutta on peruskoulun tai lukion aineenopettajan tai luokanopettajan kelpoisuus. Rekrytointilisä maksetaan myös ammatillisen koulutuksen kelpoisille erityisopettajille.

Ensisijainen tavoite on löytää kaikkiin erityisluokanopettajan virkoihin kelpoinen opettaja. Haastavissa luokissa myös muu opettajakelpoisuus tuo pedagogisia valmiuksia, vaikka varsinaista erityisluokanopettajan kelpoisuutta ei olisi, joten tavoitteena on saada erityisluokanopettajan tehtäviin vähintään jonkin perusopetuksen tai lukion opettajakelpoisuuden omaavia opettajia.

Tehtäväkohtainen palkka ja muut palkkatekijät määräytyvät OVTES:n erityisopetuksen perusteiden mukaisesti.