Keravan kouluverkko täydentyy Keskuskoululla vuonna 2025

Keskuskoulua peruskorjataan parhaillaan ja se otetaan syksyllä 2025 käyttöön vuosiluokkien 7–9 kouluna.

Keravalla pohjoisen ja keskustan alueilla asuu yläkoululaisia enemmän kuin alueella on yläkoulupaikkoja. Keskuskoulun käyttöönotto helpottaa pohjoisen ja keskustan alueiden tilatarvetta ja kaikki koululaiset tulevat mahtumaan olemassa oleviin koulurakennuksiin. Sompion koulun pihan väliaikaistiloista luovutaan.

Keskuskoulu tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä lukion kanssa. Yhteistyö tulee näkymään esimerkiksi yhteisinä opettajina. Keskuskoulun oppilaat tulevat myös opiskelemaan osan tunneistaan lukion luokissa ja lukion opiskelijat tulevat opiskelemaan osittain uuden Keskuskoulun luokissa.

Keravan lukio

Keskuskoulun käyttöönotto huomioidaan jo tänä keväänä tulevien 7.-luokkalaisten koulupaikkapäätöksiä tehdessä. Osa pohjoisen ja keskustan alueella asuvista Sompion koulussa aloittavista saa määräaikaisen lähikoulupäätöksen 7. luokan ajalle. Heille tullaan tekemään uusi lähikoulupäätös keväällä 2025 Keskuskouluun 8. ja 9. vuosiluokkien ajaksi.

Elokuussa 2025 uudessa Keskuskoulussa pääsevät aloittamaan koulunkäyntinsä uudet 7.-luokkalaiset (3 luokkaa) sekä koulun vanhimpina kaksi 8. luokkaa, jotka siirtyvät luokkina Sompion koulusta.

Yläkouluun siirtyvien oppilaiden lähikoulupäätökset annetaan kaikille tiedoksi Wilmassa pääsiäisen jälkeen tiistaina 2.4.2024.

Tämä tiedote on lähetetty Wilma-viestinä kaikille kuudesluokkalaisille sekä heidän huoltajilleen.

Lisätiedot:
Oppilaaksi ottaminen: Keravan perusopetusjohtaja Terhi Nissinen, terhi.nissinen@kerava.fi, puh. 040 318 2183
Keskuskoulun ja lukion yhteistyö: Keravan lukion rehtori Pertti Tuomi, pertti.tuomi@kerava.fi, puh. 040 318 2212