Keravan perusopetuksessa kuljetaan yhdenvertaisuutta turvaavilla painotuspoluilla

Keravan yläkouluissa on tänä vuonna otettu käyttöön uusi painotuspolkumalli, joka tarjoaa kaikille yläkoulun oppilaille yhdenvertaisen mahdollisuuden painottaa opintojaan omassa lähikoulussaan ja ilman pääsykokeita.

Valittavat painotuspolkujen teemat ovat taiteet ja luovuus, liikunta ja hyvinvointi, kielet ja vaikuttaminen sekä tieteet ja teknologia. Keravalla jokainen oppilas valitsee mieleisensä teeman, jonka mukaan painotuspolku etenee. Oppilaiden tällä lukukaudella tekemien painotuspolkuvalintojen mukainen opetus alkaa ensi lukuvuoden alusta.

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson kertoo, että perusopetuksen painotusopetuksen ja oppilaaksi ottamisen perusteiden uudistusta valmisteltiin yhteistyössä kasvatus- ja opetuslautakunnan kanssa lähes kahden vuoden ajan.

–Uudistus on varsin edistyksellinen, ja vaikka sekä tutkimusten että käytännön havaintojen mukaan perinteisen mallin mukainen opetuksen painottaminen aiheuttaa koulujen ja luokkien välisten oppimistuloserojen kasvua, on painotusluokista luopuminen vaatinut sekä viranhaltijoilta että päättäjiltä rohkeutta. Kirkkaana tavoitteenamme on kuitenkin ollut oppilaiden yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kohtelu ja monialaisen yhteistyön vahvistaminen eri oppiaineiden välillä. Uudistuksen myötä Keravalla halutaan estää kertautuvaa eriytymistä, jolle lapset altistuvat monilla eri elämänalueilla. Peruskoulun ei pidä edistää eriytymistä, Larsson painottaa.

Monipuolinen painotuspolkuvalikoima on sama kaikissa kouluissa

Uudessa painotuspolkumallissa kaikissa Keravan kouluissa on samat tavoitteet ja mahdollisuudet oppia, eikä painotuspoluille tarvitse hakea pääsykokeella, vaan oppilailla on mahdollisuus opetuksen painottamiseen omissa lähikouluissaan.

Keravan perusopetusjohtaja Terhi Nissinen kertoo, että painotuspolkuja on rakennettu tiiviissä opettajayhteistyössä, ja valmistelussa on kuultu laajasti oppilaita, huoltajia ja päättäjiä.

–Oppilailla on mahdollisuus tehdä kolme erilaista polkusuunnitelmaa joko saman polun sisältä tai eri poluista. Oppilas asettaa painotuspolkusuunnitelmansa toivejärjestykseen, joista ensisijainen toive pyritään toteuttamaan. Olemme myös rakentaneet aiempaa monialaisempaa yhteistyötä eri oppiaineiden välille. Poluille on tehty useammasta oppiaineesta muodostuvia valinnaisuuksia, joista esimerkkinä ”Kemiaa keittiössä”, joka yhdistää kemiaa ja kotitaloutta ja ”Eräkurssi”, joka yhdistää liikuntaa, biologiaa ja maantietoa.

Painotuspolku tarjoaa yhdenvertaisen tavan opetuksen painottamiseen

Keväällä 2023 seitsemäsluokkalaiset valitsevat itselleen painotuspolun ja sen sisältä yhden pitkän valinnaisen aineen, jota opiskellaan koko kahdeksannen ja yhdeksännen luokan ajan. Lisäksi seitsemäsluokkalaiset valitsevat painotuspolusta kaksi lyhyttä valinnaisainetta kahdeksannelle luokalle. Omaan painotuspolkuun kuuluvat yhdeksännen luokan kaksi lyhyttä valinnaisainetta valitaan vasta kahdeksannella luokalla.

Oppilaan valittavissa olevien painotuspolkujen teemat Keravalla ovat:

• Taiteet ja luovuus
• Liikunta ja hyvinvointi
• Kielet ja vaikuttaminen
• Tieteet ja teknologia

Painotetun opetuksen järjestämistavan muutos ei koske nyt painotusluokilla opiskelevia, eikä musiikin painotettua opetusta, joka säilyy toistaiseksi vuosiluokilla 1–9 ennallaan.

Painotuspolut kuvataan tavoitteiltaan ja sisällöiltään Keravan perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Lisäksi koulut esittelevät tarkempia kuvauksia ja täsmennyksiä valinnaisaineiden sisällöistä oppilaille koulukohtaisissa valinnaisaineoppaissa.

Tutustu Keravan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan (pdf).

Lisätietoja

Keravan kasvatuksen ja opetuksen
toimialajohtaja Tiina Larsson, puh. 040 318 2160, tiina.larsson@kerava.fi
perusopetusjohtaja Terhi Nissinen, puh. 040 318 2183, terhi.nissinen@kerava.fi