Keravanjoen koulussa opetusalan vieraita Intiasta

Keravanjoen koulussa vieraili 31.1. opetusalan asiantuntijoita Intiasta. He olivat tulleet Suomeen tutustumaan suomalaisten koulujen arjen peruspedagogiaan, ja löysivät sekä eroja että samankaltaisuuksia verrattuna intialaiseen kouluarkeen.

Mumbailaiset Sudhir Goenka ja Dr. Vijayam Ravi saapuivat Educluster Finlandin Mark Barrattin kanssa tutustumaan Keravanjoen kouluun tiistaina 31.1.2023. Vieraat saivat kierroksen koulurakennuksessa ja vierailivat eri oppiaineiden tunneilla.

Dr. Vijayam Ravi tervehtimässä Keravanjoen koulun oppilasta.

Eroja intialaiseen kouluarkeen löytyi paljon. Suomalaiset oppilaat eivät vieraidemme mukaan vaikuta koulutyön stressaamilta, vaan hyvinvoivilta ja iloisilta. Opettajat saivat kehuja innovatiivisuudesta ja innostuneisuudesta. Suomalainen maksuton koululounas on luksusta, toisaalta intialaiset arvostavat “äidin tekemiä eväitä”. Koulurakennuksemme hyvä akustiikka sekä tehokas ja joustava tilankäyttö herättivät ihastusta.

Myös samankaltaisuuksia löytyi. Intiassakin opiskellaan kotitaloutta, monipuolisia liikuntalajeja ja toiminnallista matematiikkaa. Oppilasryhmät ovat samaa kokoluokkaa ja koulupäivät samanpituisia kuin Suomessa. Sekä Suomessa että Intiassa rakennetaan suuria yhtenäiskouluja. Intiassa koulurakennus saattaa olla vielä paljon suurempi, jopa 10-kerroksinen, ja pienimmät lapset vasta 2-vuotiaita.

Intialaisessa koulumaailmassa tutut ihanteet

Vieraat kertoivat intialaisen opetuksen tradition olleen vuosisatoja sitten huipputasoista – oppilaita innostettiin ajattelemaan Sokrateen kyselytekniikalla. Opetus muuttui ajan myötä kuitenkin strukturoidummaksi ja joustavuus vaihtui tiukaksi opetussuunnitelmaksi. Goenka ja Ravi pitivät suomalaisen opetussuunnitelman väljyyttä hyvänä asiana, se antaa opettajalle vapaammat kädet toteuttaa opetussuunnitelmaa.

Vaikka Intiassa koulumaailma on suomalaista perinteisempi, opettajan rooli yhteisön keskeisenä ja auktoriteettihahmona on muuttunut myös Intiassa ihmiseksi muiden joukossa. Goenkan mukaan intialaisen koulumaailman ihanteita ovat oppiaineet läpäisevä eettinen arvopohja, tasa-arvo ja osallisuus. Kuulostaa tutulta!

Teksti: Miia Pietilä, Keravanjoen koulun kuvataiteen lehtori
Kuvat: Miia Pietilä ja Perttu Kuronen, Keravanjoen koulun virka-apulaisrehtori

Kuvassa vasemmalta oikealle Mark Barratt Educluster Finlandista, Keravanjoen koulun virka-apulaisrehtori Perttu Kuronen, Dr. Vijayam Ravi ja Mr. Sudhir Goenka sisällä oppilaiden pienryhmätyötilana toimivassa mökissä.