Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen lukuvuodeksi 2023-2024

Keravan kaupunki järjestää 1.–2. vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille 3.–9. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettua maksullista iltapäivätoimintaa koulupäivinä klo 12–16 välisenä aikana.

Keravan kaupungin oman toiminnan lisäksi iltapäivätoimintaa järjestää Keravan evankelisluterilainen seurakunta. Koululaisten iltapäivätoimintapaikat toimivat kouluilla tai koulujen läheisyydessä.

Koululaisten iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2023-2024 haetaan Wilma-järjestelmän kautta 28.4.–14.5.2023 välisenä aikana. Hakemus tehdään huoltajan etusivun ”Hakemukset ja päätökset” -kohdassa.

Iltapäivätoimintaan tänä lukuvuonna eli 2022-2023 osallistuvalle oppilaalle täytyy tehdä uusi hakemus, jos hänelle toivotaan iltapäivätoimintapaikkaa myös seuraavana lukuvuonna.

Lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta ja iltapäivätoiminnan maksuista kaupungin verkkosivulta: Iltapäivä-, kerho- ja harrastustoiminta – Kerava

Kehitysvammaisten lasten päivä- ja loma-ajan toiminnasta eli lyhytaikaisen huolenpidon järjestämisestä saa lisätietoa Vantaa-Kerava hyvinvointialueen vammaispalveluista, puh. 09 4191 7020 tai sähköpostitse: vammaisneuvonta@vakehyva.fi

Iltapäivätoiminnan päätökset järjestämispaikkoineen annetaan tiedoksi Wilmassa viikon 21 aikana.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala