Koulutulokkaan kouluun ilmoittaminen

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Kaikki Keravalla asuvat koulutulokkaat ilmoitetaan kouluun suomenkieliseen tai ruotsinkieliseen perusopetukseen tammi-helmikuun vaihteessa.

Esikoululaisille jaetaan tammikuun aikana esikouluissa Koulutulokkaan opas, josta löytyy ohjeet kouluun ilmoittautumisesta ja lisätietoja oppilaaksi ottamisesta. Voit lukea Koulutulokkaan oppaan myös verkossa.

Huoltajille järjestetään kaksi tilaisuutta, joissa saa lisätietoja:

  1. Koko kaupungin yhteinen Koulutulokasinfo esikoululaisten vanhemmille ja oppilaille järjestetään 24.1.2023 klo 18.00–19.00 Teams-tilaisuutena. Pääset seuraamaan tilaisuutta tästä linkistä: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä  (Kokoustunnus: 383 035 359 246, tunnuskoodi: hJFzhi). Tilaisuuteen voi lähettää linkin kautta kysymyksiä etukäteen kokouksen Keskustelu-valikossa.

  2. Kysy koulusta -päivystys järjestetään 2.2.2023 klo 14.00–18.00 Keravan kirjastossa, Paasikivenkatu 12, 2. krs. / Onnila. Koulutulokkaiden huoltajat voivat tulla keskustelemaan koulun aloittamiseen liittyvistä asioista joustavasti klo 14.00–18.00 välisenä aikana. Tilaisuudessa saa myös apua ilmoittautumislomakkeen täyttämiseen.

Oppilaaksi ottaminen

Oppilaaksi ottaminen jakautuu ensisijaiseen oppilaaksi ottamiseen ja toissijaiseen oppilaaksi ottamiseen.

  1. Jokaiselle oppilaalle osoitetaan lähikoulupaikka (ensisijainen oppilaaksi ottaminen).
  2. Huoltaja voi halutessaan hakea oppilaalle paikkaa jostakin muusta koulusta kuin mihin ensisijainen koulupaikka on osoitettu (toissijainen oppilaaksi ottaminen).
  3. Musiikin painotettuun opetukseen haetaan toissijaisessa haussa ilmoittamalla oppilas musiikin soveltuvuuskokeeseen (toissijainen oppilaaksi ottaminen).

Kouluun ilmoittautumisen tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittautuminen suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen eli ensisijainen oppilaaksi ottaminen 25.1.–8.2.2023.
  • Toissijaisen koulupaikan haku eli toissijainen oppilaaksi ottaminen 20.3.–3.4.2023.
  • Musiikin painotettuun opetukseen haku (toissijainen oppilaaksi ottaminen) tapahtuu ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen toissijaisen koulupaikan hakulomakkeella 20.3.–3.4.2023 klo 15.00 välisenä aikana. Myöhästyneitä hakemuksia ei pystytä huomioimaan.
  • Musiikin painotetun opetuksen soveltuvuuskokeet järjestetään 12.4.–18.4.2023.
  • Koululaisten iltapäivätoimintaan haku 27.3.–11.5.2023.

Perusopetuksen lomakkeet kaupungin verkkosivuilla.


Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala