Koulutulokkaiden ensisijaisten lähikoulupäätösten tiedoksiantopäivä siirtyy

Koulutulokkaiden ensisijaisten koulupaikkojen valmistelussa tarvitaan odotettua enemmän aikaa. Tästä syystä koulutulokkaiden ensisijaisten päätösten tiedoksiantopäivä siirtyy. Päätökset pyritään antamaan tiedoksi huhtikuun loppuun mennessä.

Toissijainen haku ja musiikin painotettuun opetukseen haku avataan aiemmin ilmoitetun mukaisesti 20.3.–3.4.2023 klo 15.00 väliseksi ajaksi. Huoltajien koulutulokkaan Wilma-tunnukset muutetaan aktiivisiksi 20.3.2023. Sen jälkeen huoltaja voi täyttää Wilman ”Hakemukset ja päätökset” -kohdasta löytyvän sähköisen musiikin painotetun opetuksen hakulomakkeen tai toissijaisen koulupaikan hakulomakkeen.

Lähikoulupäätösten valmistelun aikana koulutulokkaiden huoltajille näkyy Wilmassa suunnittelutilanteen mukainen koulupaikka. Kaupungin osoittama oppilaan lähikoulu ilmoitetaan virallisella lähikoulusta annettavalla hallintopäätöksellä.

Aikataulumuutoksista huolimatta kaikki koulutulokkaat ehtivät hakemaan mukaan iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoiminnan haku avautuu ensisijaisten päätösten tiedoksiannon jälkeen.

Ystävällisin terveisin,
Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimiala