Maksullista välipalaa tarjolla Keravan kouluissa 21.11.2022 alkaen

Keravan ala- ja yläkoululaiset laativat lasten ja nuorten hyvinvointia parantavia toimenpide-ehdotuksia alkukeväällä 2021. Kunkin koulun oppilaskunta valitsi koulustaan eniten kannatusta saaneen ehdotuksen esiteltäväksi Koululaisvaltuuston kokouksessa 15.3.2021.

Koululaisvaltuusto asetti koulujen ehdotukset tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmäksi ehdotukseksi Koululaisvaltuusto äänesti maksullisen tai maksuttoman väli- tai aamupalan tarjoilun kaikille oppilaille koulupäivän aikana tai välipala-automaattien hankkimisen kaikkiin kouluihin.

Jokaisen esitetyn hyvinvointiehdotuksen toteuttamismahdollisuudet ja kustannukset selvitettiin Koululaisvaltuuston jälkeen. Selvityksen jälkeen on todettu, että Koululaisvaltuuston tärkeimmäksi asettama ehdotus pystytään toteuttamaan laajentamalla maksullinen välipalatarjoilu kaikkiin Keravan kouluihin 21.11.2022 lähtien. Poikkeuksena on Ali-Keravan koulu, jossa ei järjestetä välipalatarjoilua.

Näin hankit välipalan  

Oppilaiden on mahdollista ostaa välipalaa koulun ruokasalista klo 14.00 välitunnilla. Välipala noudattaa erillistä välipalalistaa. Välipalalippuja myydään kymmenen lipun sarjassa. Kymmenen lipun sarja maksaa 17,00 euroa (sisältää alv 14 %). Yhden välipalan hinnaksi tulee 1,70 €.

Tarkemmat ohjeet välipalalippujen ostamiseen löytyvät kouluruokailu-sivulta. Huomioithan, että kaikilla kouluilla on omat koulukohtaiset numerosarjat maksun viestikentässä.