Musiikkiluokka perustetaan Sompion kouluun syksyllä

Sompion koulun musiikkiluokka perustetaan 16 oppilaalla, jotka valittiin tämän kevään ensimmäisessä haussa.

Keravan kaupunginhallitus päätti maanantaina 9.5. musiikkiluokan perustamisesta Sompion kouluun. Musiikkiluokka perustetaan 16 oppilaalla, jotka valittiin tämän kevään ensimmäisessä haussa. Tavoitteena on nostaa luokan oppilasmäärää täydennyshaulla, joka järjestetään toukokuussa.

Musiikkiluokan täydennyshaun soveltuvuuskoe tiistaina 24.5.

Sompion koulun ensimmäisen luokan musiikkiluokan täydennyshaun soveltuvuuskoe pidetään tiistaina 24.5.22 klo 8.15.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan sähköpostilla Sompion koulun virka-apulaisrehtorille marjut.vaattovaara@kerava.fi viimeistään sunnuntaina 22.5.22. Viestiin laitetaan kokeeseen osallistuvan oppilaan nimi sekä huoltajan yhteystiedot.

Soveltuvuuskoe alkaa pienellä ryhmäosiolla, jossa tehdään äänenavaus ja puretaan mahdollista jännitystä. Varsinainen soveltuvuuskoe on yksilötesti, joka sisältää erilaisia rytmi- ja melodiatoistotehtäviä sekä laulunäytteen. Yksilötestissä hakija laulaa laulun Hämä-hämähäkki. Omaa mahdollista soitinta ei tarvitse ottaa mukaan. Kokeeseen osallistuvat tavataan ennen koetta Sompion koulun pääaulassa.

Musiikkiluokan perustaminen oli hetken epävarmaa pienen luokkakoon vuoksi

Alun perin Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti 27.4., ettei musiikkiluokkaa perusteta tulevana lukuvuonna, sillä ilmoittautuneita saatiin keväällä vain 16, kun minimioppilasmäärä on 18. Aihe on kaupunkilaisille tärkeä ja ensimmäisen päätöksen jälkeen kuntalaiset keräsivät luokan perustamisen puolesta adressin. Kaupunginhallitus käytti asiassa otto-oikeutta ja teki päätöksen musiikkiluokan perustamisesta 16 oppilaalla.

-Keravalla musiikkiluokan perinne on pitkä ja olemme tyytyväisiä, että musiikkiluokka saadaan ensi syksynäkin perustettua, kertoo kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson.

Lisätietoja

Keravan kaupungin vs. perusopetusjohtaja Sirpa Valén, sirpa.valen@kerava.fi, 040 318 2470