Osallisuus Savion koulussa

Savion koulussa halutaan edistää hyvinvointia osallistamalla oppilaita toimintaan. Oppilaiden osallisuudella tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta vaikuttaa koulun kehittämiseen ja heitä itseään koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluihin koulussa.

Tapahtumat ja tiivis yhteistyö osallistamisen keinoina

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen palauttaminen nähdään Savion kouluyhteisössä erityisen tärkeänä tavoitteena koronavuosien jälkeisenä aikana.

Osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen pyritään esimerkiksi yhteisten tapahtumien ja tiiviin yhteistyön avulla. Oppilaskunnan hallitus tekee tärkeää työtä ohjaavien opettajien kanssa osallisuuden toteuttamiseksi esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia. Yhteistyössä järjestetyt teemapäivät, äänestyksen, urheilutapatumat ja yhteinen hauskanpito vahvistavat jokaisen oppilaan osallisuutta ja kuuluvuutta kouluarjessa.

Oppilaat pääsevät osalliseksi koulun arjen erilaisiin toimintoihin

Saviolla halutaan vahvistaa lukuvuoden aikana luokkakokouskulttuuria, jonka kautta jokainen oppilas pääsee vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Välkkälainaamokäytännössä 3.–4. luokkien lainaajat pääsevät vuorotellen lainaamaan välineitä mielekkäiden välituntien viettämiseen. Ekoagenttitoiminnassa taas pääsee vaikuttamaan kestävän kehityksen teemojen edistämiseen kouluarjessa.

Yhteisleikkivälkillä vapaaehtoiset leikittäjät järjestävät yhteisiä leikkejä koulun pihalla kerran kuukaudessa. Kummiluokkatoiminnalla ohjataan isompia oppilaita ottamaan pienempiä koulukavereita mukaan toimintaan auttamisen ja yhteistyön kautta.

Yhteisellä moikkaustavalla lisätään me-henkeä

Syksyllä 2022 äänestetään jo toista kertaa koko kouluyhteisön yhteistä Savion moikkaustapaa. Kaikki oppilaat pääsevät ideoimaan ja äänestämään yhteistä moikkausta. Yhteisellä moikkaustavalla halutaan lisätä me-henkeä ja yhteistä hyvää koko yhteisössä.

Hyvinvointia tukeva pedagogiikka on koulussa keskiössä

Hyvinvointia tukeva pedagogiikka on koulussa keskiössä. Myönteinen ja kannustava ilmapiiri, yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät, oppilaan aktiivinen rooli omassa oppimisessa, aikuisen ohjaus sekä arviointi vahvistavat oppilaiden omaa toimijuutta ja osallisuutta koulussa.

Hyvinvointitaidot näkyvät Savion koulussa esimerkiksi vahvuuspedagogiikan hyödyntämisenä, lisääntyvänä taitopuheena sekä ohjaavana palautteena.

Anna Sariola-Sakko

Luokanopettaja

Savion koulu

Savion koulussa on oppilaita esiopetuksesta yhdeksänteen luokkaan. Kerromme jatkossa kaupungin verkkosivuilla ja Facebookissa kuukausittain kuulumisia Keravan kouluista.