Svenskbacka skolan lukuvuositerveiset

Kouluissa kevätlukukausi on päättymässä ja kesäloma alkamassa. Svenskbacka skolassa olemme aktiivisesti pitäneet ruotsin kieltä esillä kaikessa koulun toiminnassa koko lukuvuoden aikana.

Opettajat toimivat kielellisinä esikuvina – teemme yhteistyötä ja olemme sopineet yhteisistä pelisäännöistä. Tuemme oppilaiden ymmärtämistä alentamatta vaatimuksia. Tiivistämme ja toistamme opetusta ajatuksella kaikkien opettajien olevan kieltenopettajia. Käytämme lukemiseen ja kirjoittamiseen yhteisiä strategioita, kuitenkaan unohtamatta oppimisen ilon säilyttämisen tärkeyttä.

Matkastipendillä opintomatkalle Ruotsiin

Svenska Kulturfonden on myöntänyt koulun opettajille matkastipendin ruotsinsuomalaiseen kouluun Upplands Väsbyssä, puolen tunnin matkan päässä Tukholmasta. Kahden päivän aikana Svenskbackan opettajat seuraavat Ruotsissa asuvien neljännen polven suomalaisten lasten suomen kielen opiskelua ruotsinkielisessä ympäristössä.

Matkan päämääränä on vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja saada pedagogisia elämyksiä, joita hyödyntää ensi lukuvuoden aikana Svenskbacka skolassa. Tästä opintomatkasta hyötyvät myös 14 muuta Suomessa olevaa kielisaarekekoulua, kiitos tiiviin yhteistyön kielisaarekekoulujen välillä.

  • Kielisaareke on juridisesti yksikielinen suomenkielinen kunta, jossa on ruotsinkielistä koulutusta. Suomessa on 15 kielisaareketta: Hyvinkää, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kaarina, Kerava, Kotka, Kouvola, Lahti, Nurmijärvi, Oulu, Pori, Salo, Tampere, Tuusula ja Vihti.

    Kielisaarekkeet syntyivät pääasiassa 1700- ja 1800-luvuilla. Tavallisesti ruotsinkieliset virkamiehet muuttivat suomenkielisille teollisuuspaikkakunnille. Nämä uudet kielisaarekkeet saivat oman koulun, joko yksityisen ruotsinkielisen kansakoulun tai oppilaitoksen. Joillakin kielisaarekkeilla kunta otti ruotsinkielisen opetuksen hoitaakseen. Kun ruotsin kieltä ylläpitänyt teollisuus hiipui, katosi myös ruotsin kieli monelta vanhalta teollisuuspaikkakunnalta.

    Vuoden 1999 lakiuudistuksen myötä on kuitenkin perustettu uusia kielisaarekkeita 2000-luvun aikana. Tänä päivänä Suomessa on 15 kielisaareketta, joilla järjestetään ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Neljällä kielisaarekkeella on myös ruotsinkielinen lukio.

    Lähde: Kuntaliitto.fi

Kielisaarekekouluilla aktiivista yhteistyötä

Svenskbacka skola osallistuu aktiivisesti kielisaarekekoulujen yhteistyöhön ja eri hankkeisiin. 11.-12.4.2024 Hanasaaren kulttuurikeskuksessa vietettiin kielisaarekekoulujen yhteisiä kielisaarekepäiviä luentoineen ja työpajoineen kielitietoisesta opetuksesta.

Yhteistyö on poikinut helpotusta kielisaarekekoulujen haasteeseen pätevästä ja toimivasta erityisopetuksesta. Ruotsinkieliset säätiöt ja Nurmijärven kunta ovat yhdessä tuomassa aivan uudenlaista tukea kielisaarekekoulujen erityisopetukseen. Kahden erityisopettajan, Mia Heinosen ja Bo-Håkan Söderholmin ja koulunkäynnin ohjaaja Pamela Pihlin laatima Muvon-konsepti tukee sekä koulun opettajia että oppilaita erityispedagogiikan alueella, sekä oppimiseen että koulunkäynnin eri haasteisiin liittyvissä kysymyksissä. Svenskbacka skolan opettajat saivat toukokuun alussa Muvon-perehdytyksen ja työ jatkuu heti koulun alkaessa elokuussa.

Innolla odotamme ensi lukuvuotta ja mahdollisuutta hyödyntää ja kehittää kielitietoista opetusta Svenskbacka skolassa uusien oppien myötä.

Trevlig sommar till alla!
önskar Svenskbacka skolas personal