Työelämäpainotteiseen perusopetukseen (TEPPO) haku 12.2.-3.3.2024

Työelämäpainotteinen perusopetus (TEPPO) on tapa järjestää perusopetusta joustavasti työelämän tarjoamia oppimismahdollisuuksia hyödyntäen.

Työelämäpainotteinen opetus osana painotuspolkuja

Keravan kaupungin peruskouluissa on mahdollista hakeutua valinnaisena aineena toteutettavaan TEPPO-opetukseen osana painotuspolkuvalintoja. TEPPO-oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla toiminnallisilla työmenetelmillä. Opetuksen tavoitteena on muun muassa vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja työelämätaitoja, sekä edistää valmiuksia hakeutua itselleen sopiviin peruskoulun jälkeisiin jatko-opintoihin.

TEPPO-opetusta järjestetään kaikissa yhtenäiskouluissa eli Keravanjoen koulussa, Kurkelan koulussa ja Sompion koulussa.

Lue lisää: Joustava työelämäpainotteinen opetus -esite (pdf) ja www.kerava.fi

Hakeutuminen TEPPO-opetukseen Wilman kautta

TEPPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika alkaa maanantaina 12.2. ja päättyy sunnuntaina 3.3.2024. Haku on koulukohtainen.

Hakemuslomake löytyy Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Hakemuslomake aukeaa Tee uusi hakemus -kohdasta nimellä TEPPO-hakemus 2024. Täytä hakemus ja tallenna. Voit muokata ja täydentää hakemustasi 3.3.2024 klo 24:00 saakka.

Jos hakeminen sähköisellä Wilma-lomakkeella ei jostain syystä onnistu, niin kouluilta ja Keravan kaupungin verkkosivuilta saa täytettäväksi paperisia TEPPO hakulomakkeita.

Oppilaat valitaan TEPPO-opetukseen hakemusten ja haastattelun perusteella

Kaikki TEPPO-opetukseen hakeneet oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan yhdessä haastatteluun. Haastattelun avulla selvitetään oppilaan motivoituneisuus ja sitoutuneisuus TEPPO-opetukseen, oppilaan valmiudet itsenäiseen työskentelyyn työssäoppimisessa sekä huoltajan sitoutuminen oppilaan tukemiseen. Lopullisessa oppilasvalinnassa huomioidaan valintaperusteiden ja haastattelun muodostama kokonaisarvio.

Lisätietoja TEPPO-opetuksesta antavat:

Keravanjoen koulu

  • Koordinoiva oppilaanohjaaja Minna Heinonen, puh. 040 318 2472

Kurkelan koulu

  • Koordinoiva oppilaanohjaaja Olli Pilpola, puh. 040 318 4368

Sompion koulu

  • Koordinoiva oppilaanohjaaja Pia Ropponen, puh. 040 318 4062