Keravan Keskuskoulun peruskorjaus etenee suunnitellusti

Keskuskoulun peruskorjaus on edennyt sopimuksen mukaisessa aikataulussa, vaikka töiden edetessä on tullut eteen joitakin uusia purkutarpeita. Myös huhtikuussa rakennukseen kohdistuneen tulipalon vahingot on saatu kartoitettua, eivätkä vauriot aiheuttaneet mittavaa haittaa.

Peruskorjaus pitää sisällään paljon erilaisia työvaiheita. Valmiina on jo vanhan julkisivurappauksen poisto hiekkapuhaltamalla sekä hissikuilun ja lämmönjakohuoneen betonirakennetyöt. Purkutyöt valmistuvat kokonaisuudessaan kesäkuun puoliväliin mennessä, eli ne ovat loppusuoralla.

Käynnissä olevat työvaiheet

Tällä hetkellä Keskuskoulussa kunnostetaan sokkeleita ja juhlasalin sekä aulatilojen ikkunoita. Koulurakennuksen sisäpuolella tehdään maanrakennustöitä, kuten esimerkiksi alapohjan massanvaihtoa ja pohjaviemäritöitä.

Myös vanhoja betonirakenteita ja vanhoja säilytettäviä tiilimuurattuja ulko- ja väliseiniä puhdistetaan ja korjataan parhaillaan. Uusiin aukkoihin rakennetaan ylityspalkkeja ja vesikattoja varten rakennetaan uusia kantavia rakenteita.

Tulevat työvaiheet

Seuraavaksi edessä ovat maalämpökaivojen poraukset ja betonirakenne- ja julkisivurappaustyöt. Tämän jälkeen aletaan asentaa uusia ikkunoita ja rakentaa talotekniikkaa.

Sisäilmalaadunvalvontakonsultti mukana korjaustöiden valvonnassa

Peruskorjauksen toteutusta valvoo rakennustöiden ja talotekniikkatöiden valvojien lisäksi sisäilmanlaadunvalvontakonsultti, jonka tehtäviin sisältyy suunnitelmien ja totutusratkaisujen ohjaus sekä työmaan toteutuksen valvonta niin, että urakassa saadaan aikaan tavoitteen mukainen turvallinen kokonaisratkaisu.

Sisäilmanlaadunvalvontakonsultin tehtävä on rakentamisen osalta uusi ja se on osoittautunut hankkeen edetessä erinomaiseksi.

Purkutöiden edetessä esiin tulee väistämättä ennakoimattomia asioita. Yllättäviä asioita ratkaistaan reaaliaikaisesti kosteudenhallintaan ja rakenteisiin erikoistuneen asiantuntijan avulla. Näin työmaa voi edetä suunnitelman mukaisesti, ja toteutuksen osalta saadaan aikaan hyvä lopputulos.

Lisätiedot

Keravan kaupungin kiinteistöjohtaja Kristiina Pasula, kristiina.pasula@kerava.fi, 040 318 2739

Työmaakuvia