Sähköautojen latauspisteet tulevat pakollisiksi toimitilakiinteistöissä ennen vuotta 2025

Keravan rakennusvalvonta muistuttaa liikekiinteistöjen omistajia huolehtimaan siitä, että pysäköintitaloissa ja pysäköintialueilla on riittävästi sähköajoneuvojen latauspisteitä 31.12.2024 mennessä.

Lain mukaan olemassa olevan rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että mikäli toimitilakiinteistössä on enemmän kuin 20 pysäköintipaikkaa, pysäköintialueella tulee olla asennettuna vähintään yksi sähköautojen latauspiste viimeistään vuoden loppuun mennessä.

Määräys ei koske asuinkiinteistöjä, joissa sijaitsee toimitilaa, eikä kylmillään seisovia varastoja. Määräys ei myöskään koske vanhoja asuinkiinteistöjä, joiden sähköautojen latauspisteiden asentamista tarkastellaan esimerkiksi linjasaneerausten tai muiden laajamittaisten korjausten yhteydessä.

Keravan kaupungin johtavan rakennustarkastajan Timo Vatasen mukaan useimmissa Keravan suurien liikekiinteistöjen pysäköintitaloissa latauspisteitä on jo toteutettu reilustikin enemmän kuin laki edellyttää, mutta vielä on monia kiinteistöjä, joilla työ on tekemättä.

”Muiden kuin asuinkiinteistöjen osalta valvonta kuuluu liikenne- ja viestintävirastolle, joten rakennusvalvonta ei valvo lain noudattamista muutoin, kuin mahdollisen rakentamisluvan yhteydessä”, Vatanen täsmentää.

Lisätiedot

Keravan kaupungin johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen, timo.vatanen@kerava.fi, puh. 040 318 2980