Elloksen kiinteistön kuntotutkimukset valmistuivat: Tiilitehtaan päiväkodin käytössä olevissa tiloissa on jo tehty tarvittavat korjaukset

Päiväkotikäytössä olevassa Elloksen kiinteistössä tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimukset tehtiin, jotta koko rakennuksen kunnosta saadaan lähtötiedot ennen tiloihin tehtäviä muutostöitä päiväkotikäytön jatkamiseksi.

Päiväkotikäytössä olevassa Elloksen kiinteistössä tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimukset tehtiin, jotta koko rakennuksen kunnosta saadaan lähtötiedot ennen tiloihin tehtäviä muutostöitä.

Kaupunki on päättänyt jatkaa Elloksen kiinteistön tilojen käyttöä päiväkotina, kunnes kaupungin päiväkotiverkoston kehittämiseksi tehdyt suunnitelmat varmistuvat ja valmistuvat. Muutostöillä varaudutaan myös väistötilatarpeisiin myöhemmin päiväkotiverkoston kehittyessä.

Elloksen kiinteistössä sijaitsevissa päiväkotikäytössä olevissa tiloissa korjaustyöt on tehty kevään ja kesän aikana poistamalla tiloista ikkunoiden alapuolisia maalipinnoitteita ikkunavuotokohdista sekä tekemällä ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus liiallisen alipaineisuuden poistamiseksi. Ilmanvaihtojärjestelmästä poistettiin myös kuitulähteet.

Muut tutkimuksissa esille tulleet korjaustarpeet eivät ole akuutteja eivätkä estä kiinteistön käyttöä. Korjaukset toteutetaan myöhemmin.

Tutkimuksissa löydettiin paikallisia kosteusvaurioita kellarikerroksesta

Keväällä tehdyissä kuntotutkimuksissa havaittiin kohonnutta kosteutta kellarin keskiosan wc-tilassa, huoltohenkilökunnan taukotilassa, kellarin varastotilan ulkoseinän vierustalla sekä samassa kohtaa maanvastaisessa ulkoseinässä.

“Rakenteiden kostuminen johtuu todennäköisesti maaperästä nousevasta kosteudesta. Ulkoseinän rakenneavausten perusteella kyse on paikallisesta vauriosta eikä kohonnutta kosteutta todettu muualla rakennuksessa”, kertoo sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.

Ikkunarakenteiden läpi tapahtuneet vesivuodot ovat aiheuttaneet toisen ja kolmannen kerroksen ikkunoiden alapuolisissa maalipinnoitteissa mikrobikasvustoa näkyvien vauriojälkien kohdalla. Nämä vauriot on korjattu. Mikrobikasvustoa löydettiin paikallisesti myös ikkunoiden pielitäytöistä.

Rakennuksen yläpohjasta ei löydetty poikkeavaa ja rakennuksen vesikattorakenteet olivat kunnossa.

Tutkimusten mukaan kiinteistön sisäilmaolosuhteet olivat normaalilla tasolla. Hetkittäin hiilidioksidipitoisuustaso nousi kahdessa tilassa asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa korkeammalle. Paine-eroselvityksessä todettiin tilojen olevan suosituksia alipaineisempia kaikissa kerroksissa, minkä vuoksi tehtiin rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus.

Tutkimuksissa löydettyjen mineraalivillakuitujen pitoisuudet olivat asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa suuremmat viidessä näytteessä kuudestatoista. Kuidut ovat todennäköisemmin peräisin ilmanvaihtojärjestelmästä, laskettujen kattojen mineraalikuitulevyistä tai eristetiloista ilmavuotojen seurauksena.

Kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmästä löydettiin mineraalikuitulähteitä äänenvaimentimissa, joista kuitulähteet poistettiin kesällä 2019.

Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi kiinteistössä tehtiin sähkötekninen kuntotutkimus, haitta-ainekartoitus, salaoja-, jätevesi- ja sadevesiviemärikuvaukset sekä vesi- ja lämpöjohtojen kuntotutkimukset, joiden tuloksia käytetään tulevien korjausten yhteydessä.