Kanniston koulukiinteistön korjaukset jatkuvat

​Kanniston koulukiinteistössä on tehty kuntotutkimuksissa kiireellisiksi todettuja korjauksia kesällä 2021. Korjauksissa on priorisoitu tilat, joissa oleskellaan pitempiä aikoja. Kesällä 2021 uusittiin ruokalan alakatto mineraalikuitulähteiden poistamiseksi, korjattiin keittiön kylmiön seinärakennetta ja teknisen tilan ulkoseinärakennetta. Lisäksi korjattiin vesikaton paikallisia viallisia kohtia.

Korjauksissa on keskitytty myös ilmanvaihdon parantamiseen

Seuraavana korjausvuorossa on ollut koko kiinteistön ilmanvaihtoon liittyvät korjaukset. Ilmanvaihtojärjestelmistä on poistettu kuitulähteet, järjestelmät on puhdistettu ja ilmanvaihtokanavisto on tiivistetty kauttaaltaan. Tiivistämisellä on pyritty vähentämään ikääntyneissä ilmanvaihtojärjestelmissä tyypillisesti havaittavia kanaviston vuotokohtia, joista ilma voi “karata” hallitsemattomasti muun muassa alakattotiloihin, jolloin ilmamäärät luokka- ja ryhmätiloissa voivat jäädä suunnitelma-arvoja pienemmiksi. Kokonaisvuoto kanavistossa vähentyi toimenpiteiden jälkeen yli 80 prosenttia.

Tiivistystyön yhteydessä todettiin tarvetta säätöpeltien lisäämiseen ja automaation parantamiseen. Tämä työ on yhä käynnissä. Vallitsevasta tilanteesta johtuen tarvittavien osien toimitusajat ovat kasvaneet, ja tämä on aiheuttanut viivettä valmistumiseen. Kunhan ilmanvaihtokorjaukset ovat valmistuneet, koko kiinteistön ilmamäärät säädetään.

Vanhan osan korjaussuunnitelma on valmistunut

Kiinteistön vanhan osan sisäilman laadun parantamiseen tähtäävien ja käyttöä ylläpitävien tiivistyskorjausten korjaussuunnitelma on juuri valmistunut. Korjauksien tavoitteena on parantaa rakennuksen ilmatiiveyttä. Olemassa olevien puuelementtirakenteiden tiivistäminen voi olla haasteellista ja siksi korjaussuunnitelman toimivuutta testataan mallihuoneen avulla. Mallihuone on Niinipuun päiväkodin tila 1.70b, jossa korjaukset pyritään aloittamaan marraskuun loppupuolella. Korjaukset on tarkoitus toteuttaa tila kerrallaan käyttäjien kanssa yhdessä sovittavassa aikataulussa ja tilajärjestyksessä. Mikäli mallihuoneen korjauksissa ei saavuteta haluttua lopputulosta, asian selvittämistä jatketaan.

Laajennusosan korjaussuunnittelu käynnistyy seuraavaksi ja korjaukset on tarkoitus toteuttaa suunnittelun valmistuttua yhdessä käyttäjien kanssa sovittavassa aikataulussa.

Kiinteistössä on ollut keväästä 2022 alkaen jatkuvatoiminen olosuhdeseuranta, jolla mitataan muutaman minuutin välein tilojen lämpötilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuuksia ja paine-eroja suhteessa ulkoilmaan. Tulokset ovat olleet tavanomaisella tasolla.