Kanniston koulukiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Kanniston koulukiinteistössä, jossa toimivat Niinipuun päiväkoti sekä ruotsinkieliset Svenskbacka skola ja Daghemmet Trollebo, aloitetaan keväällä kuntotutkimukset.

​Kanniston koulukiinteistössä, jossa toimivat Niinipuun päiväkoti sekä ruotsinkieliset Svenskbacka skola ja Daghemmet Trollebo, aloitetaan keväällä kuntotutkimukset. Kuntotutkimukset ovat osa kiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua, ja tutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Tutkimukset tehdään ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisältävät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia. Lisäksi kiinteistössä tehdään lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, viemäri-, automaatio- ja sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia.

Toiminta kiinteistössä jatkuu normaalisti tutkimusten teon ajan. Koronaepidemian aikana kuntotutkimuksia ei tehdä koulukiinteistön sisätiloissa niiden ollessa käytössä vaan ainoastaan kiinteistön ulkopuolella.

Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan kesällä, mutta koronatilanne voi viivästyttää tutkimusten tekemistä sekä niiden tulosten valmistumista. Tutkimusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.