Kaupungin kiinteistöjen radonmittausten tulokset valmistuneet: yhdessä kiinteistössä tehdään radonkorjaus

Kaikissa Keravan kaupungin omistamissa kiinteistöissä on tehty keväällä radonmittauspurkkien avulla radonmittaukset, joiden tulokset analysoi Säteilyturvakeskus (STUK).

Kaikissa Keravan kaupungin omistamissa kiinteistöissä on tehty keväällä radonmittauspurkkien avulla radonmittaukset, joiden tulokset analysoi Säteilyturvakeskus (STUK). Tulosten perusteella yhdessä yksityiskäytössä olevassa kiinteistössä on tarvetta tehdä radonkorjaus. Muissa kaupungin kiinteistöissä ei tulosten perusteella ole tarvetta jatkotoimenpiteille. Mittauksia tehtiin 70 kohteessa, joissa mittauspisteitä eli mittauspurkkeja oli yhteensä 389 kappaletta.

Yksityiskäytössä olevan kiinteistön yhdessä mittauspisteessä ylittyi radonpitoisuuden vuosikeskiarvon viitearvo 300 Bq/m3. Kohteeseen tehdään kesän 2019 aikana radonkorjaus ja pitoisuustaso mitataan uudestaan Säteilyturvakeskuksen ohjeistusten mukaisesti syksyllä.

Julkisten kiinteistöjen osalta kaikissa mittauspisteissä radonpitoisuudet alittivat viitearvon yhtä mittauspistettä lukuun ottamatta. Tässä mittauspisteessä viitearvo ylittyi mutta Säteilyturvakeskus ei määrännyt tilaan jatkotoimenpiteitä, koska kyseessä ei ole oleskelutila eikä radonaltistukselle näin ollen ole rajoitustarvetta.

Vuoden 2018 lopussa uudistetun säteilylain muutosten myötä Kerava kuuluu kuntiin, joissa radonmittauksen tekeminen työpaikoilla on pakollista. Jatkossa radonmittauksia tehdään uusissa kiinteistöissä käyttöönoton jälkeen tai vanhemmissa kiinteistöissä mittavien peruskorjaustoimien jälkeen Säteilyturvakeskuksen ohjeistusten mukaan syyskuun alun ja toukokuun lopun välisenä aikana.