Kaupunki korjaa kouluja, päiväkoteja ja muita tiloja sisäilman laadun parantamiseksi

​Kaupungin vuonna 2019 tekemien päiväkotien, koulujen ja muiden tilojen kuntotutkimusten pohjalta tehdyt korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet. Korjaussuunnitelmien mukaisesti kaupunki tekee kevään ja kesän aikana sisäilman laadun parantamiseen tähtääviä korjaustöitä omistamissaan kiinteistöissä – osa korjauksista valmistuu kesän aikana ja osassa kiinteistöjä korjaukset jatkuvat syksyllä sekä myöhemmin.

“Kesä on otollista aikaa toteuttaa sisäilmakorjauksia kouluissa ja päiväkodeissa, koska silloin korjaustyöt eivät häiritse kasvatus- ja opetustyötä tai tilojen käyttöä. Kaikkia korjauksia ei kuitenkaan ehditä saada valmiiksi kesäkuukausien aikana, ja osa korjauksista on myös suunniteltu toteuttavaksi pidemmän ajan sisällä osana muita samassa tilassa tehtäviä korjauksia”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.

Kurkelan koulun sekä osa Killan koulun ja lukion korjauksista valmistuu kesän 2020 aikana

Kaupunki on jo aloittanut korjaussuunnitelmien mukaiset sisäilmakorjaukset Kurkelan koulun vanhassa osassa, Killan koulussa ja lukiossa.

Killan koulun korjaustyöt aloitettiin helmikuussa 2020 ruokalan alakaton korjauksilla, kun vanha puurima-alakatto purettiin hiihtolomaviikolla. Puretun alakaton tilalle rakennetaan uusi ripustettu alakatto, jonka suunnitteluun on osallistunut myös akustikko. Myös alapohjan ja ulkoseinien liittymät tiivistyskorjataan. Lisäksi kahdessa tilassa tehdään tiivistyskorjauksia rakenneliittymiin ja tiilipintaisiin ulkoseiniin, ja liikuntasalin suojaamattomat mineraalivillapinnat puurimaverhouksen välissä suojapinnoitetaan. Myös yksittäisiä märkätiloja korjataan.

Keravan lukiossa tehdään kesän aikana luokkahuoneiden ja auditorion tiivistyskorjauksia.

“Kellarikerroksessa sijaitsevat tanssisali ja musiikkiluokka ovat edelleen suljettu pois käytöstä, vaikka korjaussuunnitelman mukaiset korjaukset on tehty molempiin tiloihin jo kertaalleen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole löytynyt toimivaa korjaustapaa”, Lignell kertoo. “Kellarikerroksen käytävän lattia pinnoitetaan vesihöyrynläpäisevällä pinnoitteella, jotta kellarin muut tilat saataisiin normaalikäyttöön.”

Tavoitteena on, että osa sekä Killan koulun että lukion korjauksista valmistuu kesän 2020 aikana. Killan koulussa korjaustoimenpiteitä on tarkoitus jatkaa kesällä 2021 rakenneosien uusimisen yhteydessä, ja lukion liikuntasalin korjaukset on suunniteltu toteutettavaksi lattian uusimisen yhteydessä kesällä 2021. Kurkelan koulun vanhan osan korjaukset valmistuvat heinäkuun aikana.

Kaupunki tekee kesän aikana korjaussuunnitelmien mukaisia sisäilmaa parantavia korjaustöitä myös Hopeahovin kellaritiloissa, joissa tehdään rakenneliittymien korjauksia, sekä Heikkilän päiväkodissa. Heikkilän päiväkodin laajennusosassa tehdään rakenneliittymien tiivistyksiä liikuntasalissa ja sen lähellä olevissa tiloissa. Kesällä aloitetaan myös korjaustyöt Heikkilän entisen neuvolan tiloissa: tiloissa tiivistetään rakenneliittymät, korjataan neuvolan ja päiväkodin välisen portaikon maanvastaisen seinärakenteen vesieristys sekä korjataan ikkunoiden vesipellitykset puutteellisilta osin.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen suunniteltuihin aikatauluihin saattaa tulla poikkeuksia, jolloin kiinteistöjä informoidaan mahdollisista muutoksista.