Kurkelan koulun vanhan osan korjaussuunnitelman mukaiset korjaustyöt ovat alkaneet

Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimusten pohjalta tehty korjaussuunnitelma on valmistunut, ja suunnitelman mukaiset korjaustyöt on jo aloitettu kahdessa luokkahuoneessa. Korjaustöitä jatketaan myös muissa vanhan osan tiloissa.

​Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimusten pohjalta tehty korjaussuunnitelma on valmistunut, ja suunnitelman mukaiset korjaustyöt on jo aloitettu kahdessa luokkahuoneessa. Korjaustöitä jatketaan myös muissa vanhan osan tiloissa. Tavoitteena on, että kuntotutkimuksissa havaitut puutteet saadaan korjattua korjaussuunnitelman mukaisesti kesän 2020 aikana.

Luokkahuoneissa, joissa korjaustyöt on jo aloitettu, on purettu ulkoseinien sisäpuoliset rakenteet. Korjaussuunnitelman mukaisesti ulkoseinien lämmöneristeet, höyrynsulut ja sisäpuoliset rakenteet uusitaan. Lisäksi ulkoseinien alaosien kosteustilanne varmistetaan ja tarvittaessa rakenteita kuivatetaan.

Korjausohjelmaan sisältyy myös alustatilan kosteusolosuhteiden parantaminen ja tuulettuvuuden lisääminen. Lisäksi salaojat puhdistetaan ja havaitut puutteet korjataan. Korjaustöiden yhteydessä sokkelin vierustat rakennuksen ulkopuolella kaivetaan auki, sokkelin ulkopuolinen vesieristys tarkistetaan ja rakenne korjataan tarvittaessa.

Korjaustöiden yhteydessä tehdään myös muut korjaussuunnitelman mukaiset työt, kuten väestönsuojatilassa sijaitsevan musiikkiluokan lattian korjaaminen, lattioiden ja muiden rakenneliittymien tiivistykset ja yksittäisen wc-tilan kosteusvaurioiden korjaaminen.

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta korjaustöitä voidaan jatkaa, koska työmaa-alue on eristetty muista käytössä olevista tiloista. Turvallisuuden takaamiseksi myös osa piha-alueesta suljetaan töiden ajaksi. Koulun rehtorille kerrotaan tarkemmin töiden kestosta korjausten edetessä sekä tarvittaessa töiden vaikutuksista koulun tilankäyttöön.