Kurkelan koulun vanhan osan kuntotutkimukset valmistuneet: alustatilan tuulettuvuutta parannetaan ja kosteuden aiheuttamia paikallisia vaurioita korjataan

Kurkelan koulun vanhalle puolelle tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimusten avulla kartoitettiin tilojen tulevia korjaustarpeita sekä lähteitä osassa tiloja koetuille sisäilmaongelmille.

​Kurkelan koulun vanhalle puolelle tehdyt rakenne- ja ilmanvaihtotekniset kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Tutkimusten avulla kartoitettiin tilojen tulevia korjaustarpeita sekä lähteitä osassa tiloja koetuille sisäilmaongelmille.

Rakennuksessa on valesokkelirakenne, jonka johdosta rakennuksen ulkoseinien alaosat ovat ympäröivää lattiapintaa ja maan pintaa alempana. Tämä kasvattaa seinän vaurioriskiä. Siitä huolimatta ulkoseinien alaosien puurakenteista mitattiin vain paikoitellen kohonnutta kosteutta ja rakenneavauksissa mikrobivaurioita löydettiin ainoastaan yhdessä rakenneavauksessa kuudesta. Lisäksi rakennuksen alapohjassa on tuulettuva ryömintätila, joka osaltaan madaltaa seinän alaosan vaurioriskiä. Ulkoseinien korjaustapaa selvitetään korjaussuunnittelun yhteydessä.

Tutkimuksissa havaittiin, että rakennuksen ulkoverhouksen tuuletus oli riittävä ja löydettiin vuotokohtia rakenneliittymistä ja läpivienneistä. Lisäksi sokkeleissa todettiin saumavaurioita ja vesipellityksissä puutteita. Rakennuksen ikkunoiden puuosat tarvitsevat huoltoa, mutta muutoin ikkunat olivat hyväkuntoisia. Yläpohjan ja vesikaton rakenteista ei löydetty vaurioita.

Alustatilassa todettiin kosteutta ja ilma virtaa alustatilasta sisätiloihin päin, mutta muutoin alapohjatila oli siisti.

“Alustatilan kosteusolosuhteiden ja sisätilojen olosuhteiden parantamiseksi alustatilan tuulettuvuutta parannetaan ja tarvittaessa ilmaa kuivataan myös koneellisesti. Alustatilojen tulisi olla alipaineiset sisätiloihin nähden, jolloin ilman kulkusuunta olisi oikein päin eli sisätiloista alustatilaan”, sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell selventää.

Lattiarakenteissa ei todettu poikkeavaa kosteutta, lukuun ottamatta väestönsuojatilassa sijaitsevaa opetuskäyttöön otettua tilaa ja pistemäisiä kosteushavaintoja osassa vesikalusteiden ympäristöä. Muiden tilojen lattiarakenteesta poikkeava väestönsuojatilan lattia korjataan.

Väestönsuojatilassa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus ylitti toimenpiderajan yksittäisen VOC-yhdisteen kohdalla. Kyseistä yhdistettä pidetään ns. indikaattoriyhdisteenä muovimattojen liimojen hajoamisreaktiolle betonirakenteen liiallisen kosteuden seurauksena. Muissa tiloissa VOC-yhdisteiden pitoisuudet jäivät alle asumisterveysasetuksen toimenpiderajan.

Rakennuksen painesuhteet ulkoilmaan nähden olivat tavoitetasolla. Myös hiilidioksidipitoisuudet olivat rakennusajankohdan mukaisella tavoitetasolla. Koulun ilmanvaihtokoneet ovat pääosin hyväkuntoisia ja koneissa havaitut puutteet on mahdollista korjata normaalin huollon yhteydessä. Ilmanvaihtokoneista ei löydetty avoimia kuitulähteitä, mutta osassa tiloja on tarvetta säätää tilojen ilmamääriä.

Kuitumäärät olivat rakennuksessa pieniä lukuun ottamatta yhtä A-osan luokkahuonetta, jossa mineraalivillakuituja löydettiin yli asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Tästä johtuen A-osan kaikki tilat tutkitaan kesän aikana, jotta saadaan varmuus kuitujen määristä myös muissa tiloissa. Tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdään tulosten varmistuttua.

Yksittäisen wc-tilan väliseinäeristeessä löydettiin mikrobivaurio, joka korjataan. Vaurion on todennäköisesti aiheuttanut vesikalusteen vuoto.

Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös salaoja- ja sadevesiverkoston kuvaus, jäte- ja sadevesiviemäreiden kuvaukset ja putkien läpivalaisukuvaukset osana kiinteistön pitkän tähtäimen korjaustarpeiden selvittelyä.

Tutustu raportteihin: