Päiväkoti Aarteen olosuhdeseurannan tulokset valmistuivat: tilojen ilmanvaihtoa säädetään ja olosuhteiden seurantaa jatketaan

Olosuhdeseurannasta saatujen tulosten mukaan päiväkodin sisäilman lämpötilat ja suhteellinen kosteus ovat vuodenaikaan nähden normaaleja ja tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tasolla.

Olosuhdeseurannasta saatujen tulosten mukaan päiväkodin sisäilman lämpötilat ja suhteellinen kosteus ovat vuodenaikaan nähden normaaleja ja tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat pääosin hyvällä tasolla. Osassa tiloja hiilidioksidipitoisuudet olivat hetkittäin tyydyttävällä tasolla, joka on ollut kiinteistön rakennusajankohtana tavoitetaso, mutta tyydyttävällä tasollakin hiilidioksidipitoisuudet ovat asumisterveysasetuksen mukaiset.

“Poikkeuksena oli tupakoulun taukotila, jossa henkilökunta oleskelee lasten nukkuma-aikana. Tällöin taukotilan hiilidioksidipitoisuus ylitti asumisterveysasetuksen toimenpiderajan yhtenä päivänä 30 minuutin ajan”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell. “Ilmanvaihdon parantamiseksi taukotilan oveen on lisätty korvausilmaventtiili, koska taukotilan oven ollessa suljettuna ilma ei liiku tilassa suunnitellusti.”

Tupakoulun ja päärakennuksen esikoulutilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden olivat hieman alipaineiset, mikä on normaali tilanne. Muualla päärakennuksessa alipaineisuus päivällä oli hieman liian suurta, yöaikaan painesuhteet olivat hieman ylipaineiset. Tutkimuksissa todettiin painesuhteiden olevan alustatilaan nähden väärinpäin, jolloin alustatilan ilma pyrkii kulkeutumaan rakenteiden epätiiveyskohdista sisätiloihin päin.

“Tehdyistä toimenpiteistä huolimatta olosuhteet eivät vielä ole tavoitetasolla”, Lignell kertoo. “Tämän takia ilmanvaihtoa säädetään, jotta painesuhteet saataisiin tavoitetasolle. Toimenpiteiden jälkeen olosuhdemittaukset uusitaan.”

Päiväkodin sisäilmaolosuhteiden seurantaa on jatkettu korjaustoimien jälkeen

Päiväkoti Aarteessa on tehty vuonna 2018 valmistuneiden sisäilmatutkimusten tulosten mukaisesti korjauksia. Lisäksi koko kiinteistössä on tehty kunnossapitosuunnitelman mukaisesti ilmanvaihtojärjestelmän nuohous ja säätö. Korjaustoimista huolimatta päiväkodista sekä tupakoulun puolella sijaitsevasta päiväkodin tilasta on tullut sisäilmailmoituksia.

Ilmoituksista johtuen kaupungin sisäilmatyöryhmä päätti teettää marraskuussa 2019 kaikkia päiväkoti Aarteen tiloja koskevat kahden viikon mittaiset jatkuvatoimiset olosuhde- ja paine-eroseurannat, joiden avulla voidaan arvioida päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta.

Olosuhdeseurantaan kuului sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden määritykset. Paine-eroseurannassa mitattiin sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa sekä päärakennuksen osalta myös alustatilan ja sisäilman välistä paine-eroa. Tupakoulussa alustatilaa ei ole, joten siellä seurattiin sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa.