Päiväkoti Konstin kuntotutkimukset valmistuneet: ulkoseinärakennetta korjataan paikallisesti

Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko päiväkoti Konstia koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet.

​Osana kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoa tehdyt koko päiväkoti Konstia koskevat kuntotutkimukset ovat valmistuneet. Kaupunki tutki kiinteistön kuntoa rakenneavauksien ja näytteenottojen sekä jatkuvatoimisen olosuhdeseurannan avulla. Lisäksi kaupunki selvitti kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmän kunnon. Tutkimuksia tehtiin päiväkodin vanhassa osassa, laajennusosassa sekä entisessä talonmiehen asunnossa.

Rakenneteknisissä tutkimuksissa tutkittiin rakenteiden kosteutta ja selvitettiin kaikkien rakennusosien kuntoa rakenneavauksin sekä näytteenottojen ja merkkiainekokeiden avulla. Jatkuvatoimisten olosuhdemittausten avulla seurattiin rakennuksen painesuhteita ulkoilmaan nähden sekä sisäilman olosuhteita hiilidioksidin, lämpötilan ja kosteuden osalta. Lisäksi sisäilmasta mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuuksia ja tutkittiin mineraalivillakuitujen pitoisuuksia sekä selvitettiin ilmanvaihtojärjestelmän kunto.

Tutkimuksissa havaittiin päiväkodin vanhan osan terraarion ulkoseinärakenteessa paikallisia vaurioita, jotka korjataan vuoden 2021 aikana. Päiväkodin laajennusosassa ja erillisessä talonmiehen entisessä asunnossa todettiin vähäisiä sisäilmaa parantavia korjaustarpeita. Ilmanvaihtotutkimuksissa havaittiin kuitulähteitä ilmanvaihtojärjestelmässä, joka nuohottiin tutkimusten jälkeen. Nuohouksen jälkeen kaupunki varmistaa, että kaikki kuitulähteet on nuohouksen yhteydessä poistettu.

Muita kuntotutkimuksissa havaittuja korjauksia tehdään korjausohjelman mukaisessa aikataulussa ja määrärahojen puitteissa. Korjauksien suunnittelussa ja tekemisessä vältetään rakenteiden vaurioituminen ja priorisoidaan korjaukset, jotka vaikuttavat kiinteistön käytön turvallisuuteen.

Vanhan osan terraarion ulkoseinärakenne korjataan

Vuonna 1983 rakennetussa vanhassa osassa on maanvarainen alapohjarakenne. Tutkimuksissa ei havaittu vedeneristettä sokkelin ulkopinnalla, ja kosteusmittauksissa todettiin kohonnutta kosteutta lattiarakenteessa pienryhmien alueella. Kosteus on noussut maaperästä ylöspäin rakennusmateriaalien huokosissa lähinnä alapohjalaattojen reuna-alueilla sekä väliseinien ja oviaukkojen kohdalla, mutta ei tutkimusten mukaan ole vaurioittanut lattiapäällysteitä. Tutkimuksissa havaittiin päiväkodin yhdessä ryhmähuoneessa olevan pesualtaan kohdalla lattiamaton alla poikkeavaa kosteutta oletettavasti pesualtaan viemäriyhteen vuodon takia.

“Ryhmähuonetilan pesualtaan vuotokohta ja lattiarakenne korjataan tarvittavalta laajuudelta päiväkotikiinteistöä käyttävän toimijan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti vuoden 2021 aikana. Lisäksi pienryhmien alueen lattiarakenteet korjataan korjausohjelman mukaan alustavasti vuonna 2023”, kertoo Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell.

Vanhan osan ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili -rakenteisia, mutta rakenteista otetuissa eristenäytteissä ei havaittu mikrobikasvua. Terraarion puurakenteisesta ja mineraalivillalla eristetystä ulkoseinästä otetussa eristenäytteessä sen sijaan todettiin mikrobikasvua. Päiväkodin vanhan osan ikkunat olivat pääosin kunnossa, mutta ikkunoissa havaittiin jonkin verran maalin halkeilua sekä paikoin epätiiveyttä ja loivuutta vesipellityksissä. Osana tutkimuksia tehtyjen merkkiainekokeiden avulla havaittiin rakenneliittymissä ilmavuotoja. Lisäksi rakennuksen yläpohjarakenteessa havaittiin eteisalueella puutteita höyrynsulkurakenteessa sekä paikallisia eristepuutteita. Tutkimuksissa havaittiin myös puutteita räystäsrakenteiden kallistuksissa ja rakennuksen koillispuolen sadevedenpoistossa.

“Terraarion ulkoseinärakenne korjataan, höyrynsulku tiivistetään ja eristevillat vaihdetaan päiväkotikiinteistöä käyttävän toimijan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti vuoden 2021 aikana. Myös yläpohjarakenteen paikalliset puutteet korjataan vuonna 2021”, Lignell kertoo. “Lisäksi tutkimuksissa havaittu reikä antennin juuripellityksessä paikataan ja mahdollisesti vaurioituneet materiaalit vesikaton keskiosuudella uusitaan mahdollisimman pian.”

Laajennusosassa ja talonmiehen asunnossa vähäisiä sisäilmaan vaikuttavia korjaustarpeita

Vuonna 2009 valmistuneen laajennusosan maanvaraisessa alapohjarakenteissa ei havaittu kosteutta ja rakennuksen sokkelirakenteessa oli vedeneristeenä bitumikermi. Ulkoseinärakenteessa on höyrysulullinen tiili-villa -levyrakenne, josta otetuissa eristenäytteissä ei havaittu mikrobivaurioita. Laajennusosan ikkunarakenteet ovat hyväkuntoisia eikä niiden pellityksissä havaittu puutteita.

Osana tutkimuksia tehtyjen merkkiainekokeiden avulla havaittiin rakenneliittymissä vähäisiä ilmavuotoja. Laajennusosan yläpohjarakenteet olivat hyväkuntoisia. Yläpohjarakenteessa ei tutkimuksissa havaittu aluskatetta eikä yläpohjassa ollut kosteusjälkiä.

“Yläpohjan villaeristeet oli asennettu osin epätiiviisti, mikä aiheuttaa kylmäsillan ja riskin kosteuden tiivistymiselle. Vuoden 2021 aikana villaeristeet asennetaan uudelleen niille kohdille, joissa asennus on ollut puutteellista”, Lignell kertoo.

Entisen talonmiehen asunnon maanvaraisessa alapohjarakenteessa ei havaittu poikkeavaa kosteutta eikä lattiapäällysteessä kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Lisäksi tutkimuksissa ei havaittu vedeneristystä sokkelirakenteessa eikä mikrobikasvua ulkoseinäeristeissä. Osana tutkimuksia tehtyjen merkkiainekokeiden avulla havaittiin rakenneliittymissä ilmavuotoja.

Ilmanvaihtojärjestelmä on nuohottu kuntotutkimusten jälkeen

Jatkuvatoimisissa olosuhdemittauksissa ei sisäilman VOC-tuloksissa havaittu poikkeavaa. Myös hiilidioksidipitoisuudet olivat hyvällä tasolla, vaikka pitoisuudet nousevatkin lyhytaikaisesti sekä vanhan että laajennusosan leikki- ja nukkumatiloissa. Mineraalivillakuitupitoisuudet olivat alle toimenpiderajan eikä haitta-ainekartoituksessa havaittu asbestia tai PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja.

Kesäkaudella tehtyjen lämpötilamittausten tulokset olivat tavanomaisia rakennuksille, joissa ei ole jäähdytysjärjestelmää. Paine-eromittauksissa sisätilat olivat tasapainossa tai hieman alipaineiset ulkoilmaan nähden, mikä on tavoitetilanne.

Kiinteistön vanhassa osassa ja laajennusosassa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto ja sen ilmanvaihtokoneet ovat rakennusaikaisia. Rakennusaikakaudelle tyypillisesti vanhan osan ja keittiötilan ilmanvaihtokoneissa on käytetty mineraalivillaa äänenvaimennuksessa.

“Ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteitä poistetaan seuraavan nuohouksen yhteydessä, mikäli se on teknisesti mahdollista”, Lignell kertoo. “Vanhan osan ilmanvaihtokone on pääosin hyvässä kunnossa mutta keittiötilojen ilmanvaihtokone on kiinteistön ilmanvaihtokoneista huonokuntoisin, koska sen puhdistettavuus on käytännössä mahdotonta.”

Laajennusosan ilmanvaihtojärjestelmässä ei havaittu kuitulähteitä eikä puhdistustarvetta. Ilmanvaihtokoneissa ei todettu suurempia korjaustarpeita ja ilmamäärät olivat pääosin suunnitteluarvojen rajoissa.

Talonmiehen entisessä asunnossa on painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtotutkimuksissa ei havaittu ikkunoissa korvausilmaventtiilejä eikä korvausilmarakoa ikkunoiden tiivisteissä. Talonmiehen entisen asunnon ilmanvaihtoa parannetaan lisäämällä ikkunoihin korvausilmaventtiilit vuoden 2021 aikana.

Rakenne- ja ilmanvaihtotutkimusten lisäksi rakennuksessa tehtiin myös salaojien ja sade- sekä jätevesilinjastojen tutkimus ja sähköjärjestelmien kuntotutkimukset, joiden tuloksia käytetään kiinteistön korjausten suunnittelussa.

Tutustu kuntotutkimusraportteihin: