Taidepäiväkoti Konstin kiinteistön kunto ja korjaustarpeet selvitetään

Taidepäiväkoti Konstissa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista.

Taidepäiväkoti Konstissa aloitetaan keväällä kuntotutkimukset, jotka ovat osa päiväkotikiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Kuntotutkimusten tulokset antavat kaupungille kokonaiskuvan kiinteistön kunnon lisäksi myös kiinteistön tulevista korjaustarpeista. Kuntotutkimusten tulosten oletetaan valmistuvan kesällä.

Tutkimukset tehdään ympäristöministeriön kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja ne sisältävät rakenteiden kuntotutkimuksia, kosteusmittauksia, olosuhdeselvityksiä sekä ilmanvaihtojärjestelmän tarkastuksia. Lisäksi päiväkodissa tehdään lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto-, viemäri-, automaatio- ja sähköteknisten järjestelmien kuntotutkimuksia.

Koronaepidemian aikana kuntotutkimuksia ei tehdä päiväkodin sisätiloissa vaan ainoastaan kiinteistön ulkopuolella. Toiminta päiväkodissa jatkuu normaalisti tutkimusten teon ajan.

Tutkimusten tuloksista kerrotaan niiden valmistuttua.